Aktuelt i Biogas Danmark

Pressemeddelelse - 18.01.2024

Stor regning på vej til biogasanlæggene vil give lavere biogasandel i gasnettet end planlagt

Nye og ændrede rammevilkår for biogas gør det mindre attraktivt at producere biogas i Danmark, men til gengæld mere attraktivt at anvende fossil naturgas. Da anden regulering fra 2025 trækker i samme retning, når vi nok ikke 100 procent grøn gas i gasnettet i 2030, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 11.01.2024

Problematisk at regeringen dropper effektivt klimatiltag

Regeringen dropper effektivt klimaværktøj da forskere har opgjort, at der er færre lavbundsjorde, der udleder klimagasser. Biogas Danmark finder det problematisk, at regeringen dropper et forøget CO2-fortrængningskrav for bæredygtige brændstoffer, og frygter, at Danmark så ikke kan indfri sine EU-klimaforpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men ros for at fastholde kompensation til biogaslastbiler, der i forvejen er ramt af CO2 afgifter og kommende kilometerafgifter.

Pressemeddelelse - 03.01.2024

Ny biogasrekord i 2023 – men nu stopper festen

I 2023 svarede den danske biogasproduktion til 45 procent af gasforbruget og spillede dermed en vigtig rolle for både den grønne omstilling og forsyningssikkerheden. Men væksten er stoppet nu, og der er brug for nye politiske tiltag for at øge biogasproduktionen yderligere, lyder det fra Biogas Danmark.

Artikel - 07.12.2023

Biogas Danmark: Godt at lægge udbud sammen, men der er udfordringer med både udbud og regulering for overkompensation

Energistyrelsen har meldt ud om henholdsvis de kommende biogasudbud og overkompensationsregulering, der skal håndtere for meget udbetalt støtte til biogasproducenterne. Læs Biogas Danmarks kommentar her.

Pressemeddelelse - 30.11.2023

Budskab til 2025-forhandlere: Bedst for klimaet, hvis I bliver i forhandlingsrummet

Ny analyse fra Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Biogasbranchen har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.

Artikel - 28.11.2023

Paradoksal CO2-afgift på klimaneutral biogas hæmmer den grønne omstilling i industri- og transportsektorerne i Danmark

Når Folketinget snart beslutter lovgivningen fra aftalen om den grønne skattereform for industri- og erhvervsvirksomheder, er det vigtigt at fjerne et forældet opgørelsesprincip, så virksomheder ikke rammes af de nye CO2-afgifter, men sikres afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Artikel - 14.11.2023

Se udstillerlisten ved Biogas Danmark Konferencen

Nu kan du se listen over udstillerne ved Biogas Danmark Konferencen i Vingsted Centret den 6. december.

Pressemeddelelse - 13.10.2023

Øget dieselafgift får os ikke i mål, fordi skærpede klimakrav til brændstoffer i Tyskland er blevet glemt i analyserne

En forøgelse af dieselafgiften får ikke Danmark i mål i 2025, fordi både skærpede tyske klimakrav og CO2- afgifter øger den danske grænsehandel med benzin og diesel. Derfor er det vigtigt, at regeringen holder fast i et ambitiøst CO2-fortrængningskrav alle år frem mod 2030 baseret på Power-to-X og anden generations biobrændstoffer, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Artikel - 09.10.2023

Green Power Denmarks finanslovsudspil bygger på fejlagtig opgørelse

Green Power Denmarks forslag om at bruge støttemidler fra biogasbranchen til at finansiere en reduktion af elafgiften bygger på en fejlagtig opgørelse. Der er imidlertid andre ledige biogaskroner på finansloven i 2024, og det giver bedre klimaeffekt at refundere CO2-afgiften på ustøttet biogas leveret gennem gasnettet. En sænkelse af elafgiften vil derimod medvirke til at udfordre klimamålene og forsyningssikkerheden ved at fjerne forbrugernes incitament til at energieffektivisere, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Altinget.

Pressemeddelelse - 29.09.2023

Overset manko underminerer klimaeffekt af forhøjet dieselafgift

En ny ekstra regning på næsten en milliard kroner kan være på vej til de danske vognmænd i form af en forhøjet dieselafgift, men effekten på det danske klimaregnskab bliver undermineret af, at regeringens klimaprogram hverken tager højde for allerede vedtagne skærpede klimakrav eller øgede brændstofafgifter i den tyske transportsektor.

Artikel - 26.09.2023

Ny livscyklusanalyse peger på biogas som det grønneste valg til tung transport

Regeringsforslag om et forøget CO2-fortrængningskrav med begrænsning af fødevarebaserede brændstoffer får ekstra luft under vingerne med en ny livscyklusanalyse, der viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de største klimagevinster i den tunge transport, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Pressemeddelelse - 31.08.2023

Biogas Danmark finder uopdaget grøn reserve på finansloven

Forsinkelse af et biogasudbud betyder, at 200 millioner kr. på finansloven for 2024 ikke kommer i spil. Pengene bør udnyttes til at sætte fart i biogasproduktionen, så man får lukket den nye manko på 100.000 tons CO2, som det forsinkede udbud efterlader i forhold til 2025-målet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.