CO2-afgiftsrefusion på biogas er nødvendig for grøn omstilling i industrien

Det er et stort paradoks, at virksomheder skal svare CO2-afgift af klimaneutral biogas, når de får den leveret via gasnettet. Det bliver en hæmsko for grøn omstilling i industrien, når de nye CO2-afgifter træder i kraft i 2025. Derfor bør Folketinget sikre, at virksomheder kan få refunderet CO2-afgiften, når de kan dokumentere, at de har købt biogas, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Det haster med at få indført en CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret gennem gasnettet, som det blev aftalt af partierne bag den grønne skattereform for industrien. I den politiske aftale er der afsat midler til det lavere CO2-afgiftsprovenu, som en refusion vil medføre, så det er bare at komme i gang med lovgivningsarbejdet.

Med en stigende efterspørgsel fra forbrugerne efter produkter med lavest muligt klimaaftryk vil der komme et kraftigt stigende behov for biogas som grønt alternativ i den del af industrien, hvor elektrificering er vanskelig. Dette drives ikke mindst af det nye krav om at redegøre for klimaaftrykket i den CSR-rapportering, der nu er et krav til de børsnoterede selskaber og deres underleverandører.

Når der indføres nye og stigende CO2-afgifter på gas til industrien fra 2025, vil det være helt urimeligt, at afgifterne også skal ramme de virksomheder, der allerede betaler mere for at få den CO2-neutrale biogas.

Ulogisk afgift flytter dansk biogas til udlandet
Den nuværende danske CO2-beskatning af biogas er desværre en faktor, der voldsomt udfordrer den grønne omstilling og konkurrenceevnen i industrien.

I Danmark betales der CO2-afgift på biogas leveret via gasnettet, som var det fossil naturgas. Det er dybt ulogisk med tanke på, at biogas er klimaneutralt – og et markant problem for konkurrenceevnen i og med, at udenlandske virksomheder ikke betaler CO2-afgift for anvendelsen af biogas fra Danmark. Og det bliver særlig slemt med de høje CO2 afgifter, som fra 2025 implementeres med den grønne skattereform.

Den danske stat bliver også taberen, fordi EU har besluttet, at vedvarende energi fremover skal tælle i det land, hvor den bruges, og ikke hvor den bliver produceret. Aktuelt eksporteres 80 procent af den danske biogas til vores nabolande og vil fremover ikke bidrage til, at Danmark kan opfylde EU kravet om 42 procent vedvarende energi i energiforsyningen fra 2030. Den danske biogas vil i stedet bidrage til vores nabolandes målopfyldelse.

Men udfordringerne stopper ikke her. Der er nemlig flere forhold, der vanskeliggør den grønne omstilling i dansk erhvervsliv og vil gøre det sværere at sikre sig biogassen foran udenlandske konkurrenter.

Nye indfødningstariffer gør biogassen dyrere
Det statslige gasdistributionsselskab Evida har netop offentliggjort en omlægning af tarifferne, hvor der indføres en høj indfødningstarif for biogasproducenterne og en lavere tarif ved slutbrugerne. Den dårligere indtjening på grund af indfødningstariffen vil medføre, at biogassen bliver dyrere hos gaskunderne i erhvervslivet. Til gengæld bliver det mere attraktivt for samme gaskunder at købe fossil naturgas med den lavere tarif – stik mod intentionerne i den grønne omstilling.

Vil fjerne oprindelsesgarantier i biogasudbud
I forslaget til det kommende danske biogasudbud lægges der op til, at der ikke udstedes oprindelsesgarantier for støttet opgraderet biogas. Der udstedes fortsat oprindelsesgarantier i de eksisterende biogasstøtteordninger.

Det nye forslag medfører, at der på sigt kan blive mangel på ny biogas dokumenteret med oprindelsesgarantier, hvilket ellers er en forudsætning for, at virksomhederne kan bevise, at de har fået leveret biogas. De kan derfor blive tvunget til at købe den dyrere ustøttede biogas, hvor dokumentation med oprindelsesgarantier er mulig. I og med at udlandet ikke betaler CO2-afgift af biogas i gasnettet, så har de bedre forudsætninger for at sikre sig biogassen.

Indfør CO2-afgiftsrefusion
Sammenlagt er der derfor et markant behov for en CO2-afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet af hensyn til de danske forbrugere i erhvervslivet. Ellers risikerer vi, at danske virksomheder lades i stikken i forhold til de udenlandske konkurrenter, når virksomhederne rammes af ny, dansk CO2-beskatning fra 2025.

Klummen blev bragt i Energy Supply den 24. januar 2024.

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.