Fakta om biogas

Biogas er grøn forsyningssikkerhed og giver både grøn energi og gødning, sikrer ansvarlig anvendelse af vores ressourcer – og skaber masser af jobs over hele Danmark,

Gå til Fakta om biogas

Pressemeddelelse - 18.04.2024

CCS-udbud er et vigtigt første skridt

Det er ikke overraskende, at CCS-udbud endte med en lavere CO2-lagring end forventet. Samtidig giver udbuddene vigtige erfaringer, der kan bruges fremadrettet, lyder det fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 15.04.2024

Biogas Danmark: Grøn fond-aftalen anerkender biogassens klimabidrag i den tunge transport

Fra Biogas Danmarks side kvitteres der for, at aftalen om grøn fond indeholder en kompensation til de vognmænd der rammes af kilometerafgifter på trods af deres grønne investering i biogaslastbiler. For at opnå størst mulig klimaeffekt bør midlerne anvendes til at lette de stigende CO2- og energiafgifter.

Artikel - 10.04.2024

Nyt Biogas Outlook 2024: Biogasproduktionen stagnerer, men vækstpotentialet er fortsat stort

Der skal nye rammevilkår til for at få mere ustøttet biogas i Danmark, sagde direktør Frank Rosager, da han præsenterede det nye Biogas Outlook 2024 ved Biogas Danmarks generalforsamling den 10. april.

Artikel - 18.03.2024

Betaler dyre dummebøder i stedet for at vælge løsninger, der opfylder både EU-klimakrav og 70-procentsmål

Ifølge Klimarådet har Danmark en kæmpe udfordring med at opfylde EU-klimaforpligtelserne uden for kvotesektoren. Det løses aktuelt ved år for år at annullere CO2-kvoter for vores manglende reduktion. En betaling, der reelt er dummebøder, som ikke bidrager med varige løsninger, der kan forhindre fremtidige dummebøder, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Pressemeddelelse - 14.03.2024

Ny tarifmodel stimulerer øget gasforbrug og går stik imod NEKST-udvalgets ”Farvel til gas i danske hjem”

NEKST-udvalget har i dag fremlagt deres anbefalinger i rapporten ”Farvel til gas i danske hjem.” Anbefalingerne kommer lige efter, at Evida har anmeldt en ny tarifmodel, der har den stik modsatte effekt ved at halvere tarifferne for de mest gasforbrugende hjem og industrier, samtidig med at tarifferne forhøjes for fjernvarme og levering af grøn gas.

Artikel - 29.01.2024

CO2-afgiftsrefusion på biogas er nødvendig for grøn omstilling i industrien

Det er et stort paradoks, at virksomheder skal svare CO2-afgift af klimaneutral biogas, når de får den leveret via gasnettet. Det bliver en hæmsko for grøn omstilling i industrien, når de nye CO2-afgifter træder i kraft i 2025. Derfor bør Folketinget sikre, at virksomheder kan få refunderet CO2-afgiften, når de kan dokumentere, at de har købt biogas, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Artikel - 26.01.2024

Det haster med at få indført CO2-afgiftsrefusion for grøn biogas

En ny EU-database for oprindelsesgarantier implementeres i 2024 og betyder, at VE-andelene følger med ud af landet, når oprindelsesgarantier for biogas eksporteres. Derfor haster det med at gøre det mere attraktivt for danske virksomheder at købe især ustøttet dansk biogas, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Altinget.

Pressemeddelelse - 24.01.2024

Biogas er det grønne alternativ, hvor konvertering af gaskunder er vanskelig

Biogas Danmark er enig med NEKST-udvalget i, at biogassen bør udbygges og spille en rolle for varmeforsyningen i de danske hjem. Naturligvis under hensyntagen til, at vi udnytter biogassen mest effektivt samfundsøkonomisk og i fri konkurrence med andre varmeløsninger.

Pressemeddelelse - 18.01.2024

Stor regning på vej til biogasanlæggene vil give lavere biogasandel i gasnettet end planlagt

Nye og ændrede rammevilkår for biogas gør det mindre attraktivt at producere biogas i Danmark, men til gengæld mere attraktivt at anvende fossil naturgas. Da anden regulering fra 2025 trækker i samme retning, når vi nok ikke 100 procent grøn gas i gasnettet i 2030, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.