Danmark har den globale biogasførertrøje, men vi må ikke hvile på laurbærrene

Aktører i mange lande er opmærksomme på, at Danmark er et stærkt foregangsland på biogasområdet. Men udviklingen går stærkt derude, så vi kan hurtigt blive overhalet. Forringede rammevilkår i Danmark er en trussel mod branchens hidtidige succes, skriver faglig direktør Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Der går ikke en uge, uden at Biogas Danmark bliver kontaktet af udenlandske aktører, som gerne vil lære af den førerposition, Danmark har skabt sig på biogasområdet. Henvendelserne kommer fra alle dele af verden, for eksempel Indien, Australien, USA, Frankrig, Canada og Brasilien, men også fra lande som Armenien, Sydafrika, Ukraine, UK, Indonesien, Japan, Tjekkiet, Italien og Irland. Ofte kommer der delegationer fra udlandet på besøg hos både Biogas Danmark og vores medlemmer for at se, lytte og lære.

Der er god grund til interessen for Danmark. Biogas udgør 37 procent af det danske gasforbrug, og 35 procent af husdyrgødningen bliver afgasset i biogasanlæg. 90 procent af det danske husholdningsaffald bliver sorteret, og madaffaldet kommer i biogasanlæggene, så energien bliver udnyttet, mens næringsstofferne recirkuleres som gødning. Alt sammen til gavn for klimaet, den grønne omstilling af vores samfund og udviklingen af en ressourcebevidst cirkulær økonomi. Ingen andre lande er nået tilnærmelsesvis så langt med at udbygge biogasbranchen.

Førerpositionen er opnået ved, at Danmark hurtigt kom ud af laboratorierne og etablerede fuldskala biogasanlæg allerede for 30-40 år siden. Og ikke mindst ved, at biogas er tænkt ind som en løsning ikke kun i forhold til grøn omstilling af energisektoren, men også i forhold til at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion og en cirkulær økonomi i form af en moderne håndtering af affald og restprodukter fra husholdninger og industri. Og ved at Danmark tidligt skabte rammer for adgang ikke kun til elnettet, men også til gasnettet gennem tilslutningsvilkår, som fremmer den grønne omstilling.

Vi skal heller ikke glemme, at andre lande nu helhjertet stempler ind på det, der i årtier har været den danske model, hvor biogasproduktionen er baseret på restprodukter og dermed rydder op bag husdyrene, borgerne og industrien.

I front med nye teknologier og løsninger
Men interessen gælder ikke kun den danske udbygning af biogasproduktionen. Den danske biogasbranche er helt i front, når det kommer til udvikling af nye teknologier og løsninger.

I år er Biogas Danmark vært ved Nordic Biogas Conference 2024, der finder sted i Aalborg i oktober. Det er 9. gang denne konference afholdes, idet den går på skift mellem de nordiske lande. Ved den lejlighed kan vi sende konferencegæsterne ud til en række anlæg, hvor deltagerne ikke kun kan se velfungerende biogasanlæg i drift, men også nye løsninger og teknologier, der allerede er implementeret i fuld skala.

Det gælder for eksempel produktion af flydende biogas, produktion af brint ved elektrolyse fra vindmøllestrøm og injektion af brinten i biogasreaktoren, så metanproduktionen i biogasanlægget øges markant. Vi kan også fremvise fuldskala pyrolyseanlæg af forskellige fabrikater og anlæg til separation og recirkulering af fibre til optimering af den afgassede biomasse. Og konferencegæsterne får mulighed for at besigtige den danske udvikling af teknologi og metoder til bioraffinering og fuldskala forsknings- og demonstrationsanlæg på Aarhus Universitet samt forbehandlingsanlæg til madaffald.

Vi får en konference med et stort rykind af udenlandske virksomheder, investorer og andre aktører, der arbejder på den grønne omstilling i deres lande.

Den nordiske biogaskonference bliver en fantastisk platform for eksport af både teknologi, knowhow og services fra en aktuelt blomstrende dansk industri.

Risiko for faldende biogasproduktion
Men så kommer det store spørgsmål: Kan vi holde førerpositionen og sikre, at klima- og miljøindsatsen og eksporten også går hånd i hånd på biogasområdet i de kommende år?

Det er svært at svare på. Inden for det seneste halve års tid er der sket flere forringelser af biogassens rammevilkår, som vi tidligere har redegjort for i Energy Supply.

Det gælder Evidas bebudede indfødningstariffer, og at virksomheder, som træffer et grønt valg, kommer til at betale CO2-afgift, når biogassen leveres via gasnettet.

Derfor forventer Biogas Danmark, at biogasproduktionen vil stagnere og måske endda falde i de kommende år.

Det er et dårligt udgangspunkt for at fastholde en førerposition i en verden, hvor andre lande har rigtig meget fart på med at udvikle biogasproduktionen, så vi må ikke hvile på laurbærrene. Derfor foreslår Biogas Danmark at sikre bedre markedsvilkår, som fremmer danske virksomheders muligheder for at sælge og købe ustøttet biogas, så Danmark kan fastholde og videreudvikle en stærk position i det globale marked for biogasløsninger.

Klummen blev bragt i Energy Supply den 11. juni 2024

Forfatter

Faglig direktør

Bruno Sander Nielsen

+45 2724 5967

bsn@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.