Biogas Outlook 2024

Formålet med Biogas Outlook 2024 er at give et grundigt indblik i udviklingsmuligheder i produktion og anvendelse af biogas ud fra tilgængelige bioressourcer og nye teknologier som PtX, CCS og pyrolyse.

Biogas Outlook er tænkt som et opslagsværk og er stedet, hvor man kan finde centrale facts om biogas. Publikationen formidler en mængde data og faktuelle oplysninger om biogassens afledte virkninger inden for klima, landbrug, recirkulering af næringsstoffer, vandmiljø, økonomi, marked samt udviklingen i EU.

Biogas Data Online

På Biogas Data Online kan du finde en lang række centrale data om biogas.

Et interaktivt kort gør det muligt at få overblik over gasflowet i Danmark, herunder andelen af biogas i gasforbruget.

Du kan også se fyldningsgrad og flow af gas ind og ud af de danske gaslagre samt fyldningsgrad i EU’s gaslagre.

Endelig kan du se børsværdien af den danske biogasproduktion.

Du kan gå direkte til Biogas Data Online ved at klikke på billedet eller i den grønne linkboks.

Få mere viden om biogas

Biogas er CO2-neutral energi, der kan lagres og bruges til at sikre, at vi får grøn energi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Samtidig omdanner biogasanlæggene madaffald og organiske restprodukter fra industrien til grøn gødning, der anvendes til at gøde nye fødevarer på markerne.

Biogas reducerer udledningen af store mængder drivhusgasser. Det skyldes dels, at biogassen fortrænger store mængder fossilt brændstof, og dels at biogasanlæggene opsamler udledning af klimagassen metan fra husdyrgødning, så metanen ikke slipper ud i atmosfæren.

Klik på overskrifterne i den grønne linkboks og læs meget mere om biogas.

Hvorfor biogas? - Fordi det er grøn energi, når vinden ikke blæser, skriver Biogas Danmark i en ny informationskampagne om biogas.

Film om biogas

Biogas Danmark har udsendt en række korte film med det formål at skabe en bredere opmærksomhed på fordelene ved biogas samt mere viden om, hvad biogas er, og hvordan biogas kan bidrage til den grønne omstilling.

Klik på billedet eller linket i den grønne boks for at komme til siden med vores film.

Høringssvar

Biogas Danmark afgiver løbende høringssvar vedrørende nye love, bekendtgørelser og andre høringer, som er relevante for biogasbranchen. Klik på linket i den grønne linkboks herunder for at se vores høringssvar.

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.