Kan vi lave nok biogas?

Det korte svar på spørgsmålet er ja. Den danske biogasbranche kan lave masser af biogas, og vi kan producere rigeligt til at dække Danmarks behov for gas.

Undersøgelser viser, at der i Danmark findes store mængder madaffald, halm, husdyrgødning samt restprodukter fra landbrug og industri.

Mængderne er så store, at vi i grove træk kan producere en halv gang mere biogas, end vi umiddelbart har behov for i Danmark.

Stort biogaspotentiale i Danmark

Syddansk Universitet har kortlagt biogaspotentialet, som viser, at der i Danmark er et biogaspotentiale på i alt 94 petajoule energi – alene på grundlag af bæredygtige ressourcer. Det svarer stort set til det danske gasforbrug i dag.

Faldende gasforbrug

Men samtidig er der forventninger om, at gasforbruget kommer til at falde kraftigt i de kommende år, især fordi private husstande kommer til at skifte deres gasfyr ud med fjernvarme eller varmepumper – men også fordi en del af industriens varmeforbrug kan elektrificeres.

Det betyder, at gasforbruget kan falde fra cirka 90 petajoule i dag, helt ned omkring 50 petajoule om nogle få år.

Gasforbruget kan være grønt ved udgangen af 2027

Biogas Danmarks analyser viser, at biogasbranchen kan gøre hele gasforbruget grønt ved udgangen af 2027. Herefter kan biogasanlæggene producere et stort overskud af biogas, der enten kan eksporteres til udlandet eller anvendes til grøn omstilling af den tunge transport i Danmark.

I et link herunder kan du læse en artikel om, hvor meget mere biogas Danmark kan producere.

Vi er også på vej med en ny version af Biogas Outlook, men indtil videre kan du kigge på Biogas Outlook 2023, hvor vi fortæller en masse om, hvilke biomasser der er til rådighed i Danmark.

Halm er en af de store ressourcer, der er ved at give biogasproduktionen i Danmark et markant løft.