Privatlivspolitik for Biogas Danmark

Biogas Danmark opbevarer og anvender kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne løse den opgave, som vi skal bruge dine oplysninger til – med mindre lovgivning kræver, at vi skal opbevare oplysningerne i længere tid.

Når du bruger vores hjemmeside, anvender vi cookies, som registrerer din anvendelse af hjemmesiden. Vi anvender cookies til webstatistik og til at optimere indhold, brugeroplevelse og funktionalitet på hjemmesiden.

Læs vores cookiepolitik.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden, anvender vi udelukkende din mailadresse til at sende dig nyhedsbrevet. Hvis du opsiger nyhedsbrevet, sletter vi din mailadresse. I forbindelse med nyhedsbrevet registrerer vi statistik om brug af nyhedsbrevet for at kunne optimere indhold og brugeroplevelse.

Ved tilmelding til et af vores arrangementer anvender vi de afgivne oplysninger i forbindelse med det pågældende arrangement. Ved arrangementer vil vi normalt uddele en printet deltagerliste med navn og firmanavn. Denne bliver ikke offentliggjort andre steder. I forbindelse med tilmelding bliver man bedt om at tilkendegive, at man er indforstået med, at deltagerens navn står på deltagerlisten. Ved tilmelding til arrangementer tilkendegives ligeledes at man er indforstået med, at man kan modtage invitationer til fremtidige arrangementer.  I forbindelse med arrangementer kan vi tage billeder, som bruges til præsentationsmaterialer, hjemmeside m.v.

Ved indmeldelse som medlem af Biogas Danmark opbevarer vi bl.a. afgivne oplysninger, eksempelvis om kontaktpersoner mv, i forbindelse med administrationen af medlemskabet og gennemførelse af aktiviteter i foreningen.

Læs mere i den detaljerede privatlivspolitik herunder.

1. Dataansvarlig

Biogas Danmark
Axeltorv 3
1609 København V

Mail: biogas@biogas.dk
Tlf.: 3339 4267
CVR : 16440035

2. Brug af personoplysninger

Biogas Danmark varetager opgaver og erhvervsmæssige interesser for aktører i den danske biogasbranche. Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af ydelser til vores medlemmer – fra medlemsservice til fælles løsninger, der nationalt og internationalt understøtter politisk interessevaretagelse, kompetenceopbygning, erfaringsudveksling og kommercielle muligheder mv.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 • Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler for- og efternavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnumre og andre lignende kontaktdata
 • Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler CVR nummer, samt medlemsnumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og tilsendelse af ydelser, herunder medlemsorientering, indbydelse til arrangementer m.v.
 • Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data.
 • Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din virksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold.
 • Almindelige personoplysninger: Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til os. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.
 • Statistiske data: Vi indsamler statistiske data om din anvendelse af hjemmeside og nyhedsbrev med henblik på at kunne optimere indhold og brugeroplevelse. Vi anvender Google Analytics til webstatistik samt Mailchimp.com til statistik på nyhedsbrev. Se vores cookiepolitik.

4. Kilder
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Offentlige myndigheder
 • Øvrige offentligt tilgængelige kilder m.v.

5. Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til levering af vores ydelser:

 • Generelle forretningsbetingelser
 • Rådgivningsaftaler
 • Samtykker
 • Lovgrundlag

6. Videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Databehandler virksomhed Landbrug & Fødevarer, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 • For at overholde en retlig forpligtelse.
 • Til videnskabelige eller statistiske formål.
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til biogas@biogas.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.