Bygger på Energistyrelsens biogasprognose

Scenarierne i Biogas Outlook 2023 bygger på prognoserne for biogasproduktion og gasforbrug i Energistyrelsens Analyse Forudsætninger 2022 (AF22), suppleret med data fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Energinet, Evida og en række andre kilder.

Biogas Outlook er ikke tænkt som en rapport, der skal læses fra start til slut, men nærmere som et opslagsværk, hvor man kan finde de vigtigste faktuelle oplysninger og data om biogas i Danmark.

Interessen for biogas er stærkt stigende, hvilket øger behovet for et sted, hvor man kan finde centrale facts om biogas.

Biogas Outlook 2023 er Biogas Danmarks bidrag hertil.