Biogas giver fast arbejde over hele Danmark

De danske biogasanlæg har stadig stigende betydning for beskæftigelsen i de danske landdistrikter.

Udover at biogasanlæggene selv har folk ansat til at stå for driften, så er mange mennesker beskæftiget med at servicere biogasanlæggene.

På anlæggene er der folk ansat til at planlægge og styre processerne i biogasanlæggene og til at stå for indkøb og leverancer af madaffald, restprodukter og husdyrgødning. Nogle af de største biogasproducenter har egne laboratorier, hvor de analyserer indholdet af forskellige typer biomasse for at under søge energiindhold samt indhold af næringsstoffer mv.

Men biogasanlæggene giver også beskæftigelse hos mange virksomheder, der servicerer biogasanlæggene. Det er eksempelvis smede og elektrikere, der arbejder med at vedligeholde de tekniske installationer på biogasanlæggene – og chauffører, som transporterer madaffald, restprodukter og husdyrgødning til biogasanlæggene, og grøn gødning ud til landbruget.

Analysefirmaet Damvad Analytics har foretaget en detaljeret gennemgang af beskæftigelseseffekterne af biogasproduktionen. På baggrund af denne analyse har Biogas Danmark beregnet, at biogasanlæggene i dag sikrer permanent beskæftigelse til cirka 3.000 medarbejdere, primært i landdistrikterne. Det er folk, der enten er ansat direkte på biogasanlæggene eller i virksomheder, der servicerer biogasanlæggene.