Baggrunden for de tre scenarier i Biogas Outlook 2024

Biogas Outlook 2024 viser, hvordan 2023 blev året, hvor alle biogasrekorder blev slået, idet biogas dækkede 45 procent af det samlede gasforbrug, inklusiv den biogas, der leveres direkte fra biogasanlæg til kunder.

Selv om der findes bioressourcer til mere end en fordobling af biogasproduktionen, er det også historien om, hvordan udviklingen i biogasproduktionen er stagneret i 2023 med få udviklingsmuligheder for at levere mere biogas til gasnettet fremover, da forringede rammevilkår både vil  øge biogasproducenternes omkostninger og samtidig begrænse deres indtjeningsmuligheder – med mindre rammevilkårene ændres markant.

I dag er biogassens udvikling 100 procent afhængig af markedsvilkårene på eksportmarkedet, da markedsvilkårene er udfordrede i Danmark.

Denne situation afspejles i de tre scenarier, der præsenteres i denne udgave af Biogas Outlook:

Energistyrelse scenariet, hvor vi tager udgangspunkt i Energistyrelsens forventninger til gasforbrug og biogasproduktion.

Frozen Policy scenariet korrigerer Energistyrelse scenariet med en række nye rammevilkår, som Energistyrelsen ikke har indregnet i analyseforudsætningerne i  AF23 og klimafremskrivningen i KF24.

Green Policy scenariet tager udgangspunkt i Frozen Policy scenariet suppleret med Biogas Danmarks politikforslag om at sikre markedsbetingelser for en øget produktion og anvendelse af ustøttet biogas i Danmark.