Biogas Data Online omfatter blandt andet et interaktivt kort, der gør det muligt at få et overblik over gasflowet i Danmark, herunder andelen af biogas i gasforbruget.

Du kan også se fyldningsgrad og flow af gas ind og ud af de danske gaslagre. Samtidig kan du se en sammenligning af fyldningsgraden for gaslagrene i henholdsvis Danmark og EU.

Endelig kan du se figurer med børsværdien af den danske biogasproduktion.

Alle data på Biogas Online opdateres løbende, og du kan vælge den periode, du ønsker at se data for.

Datakilder vedr. gasflow og gaslagre er Energinet Data Service og Gas Infrastructure Europe. Datakilde vedr. børsværdi af biogas er EEX.

Gassystemet flow, forbrug og levering 

Her finder du en bred vifte af bl.a. nøgledata om gasforbrug, biogasproduktion, import/eksport af gas i Danmark. Vores database giver dig adgang til pålidelige og opdaterede informationer, som du kan bruge til at dykke ned i energiforbruget.

 

Indhold i visualiseringen:

 • Gassystem flow
 • Døgn data for Danmark
 • Forbrug af gas og levering af biogas i Danmark
 • Biogas’ andel i det danske net
 • Årligt gasforbrug i Danmark

Klik her for mobil version

Gaslagre

Her finder du nøgledata om de danske og europæiske gaslagre. Vores database giver dig adgang til pålidelige og opdaterede informationer, som du kan bruge til at dykke ned i energiforbruget.

 

Indhold i visualiseringen:

 • Lagerfyldning med injektion og udtræk for Danmark
 • Lagerfyldning for Danmark og EU

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Klik her for mobil version

Anvendte biomasser

Her kan du finde de seneste oplyste data fra biomasseindberetningerne fra biogasanlæggene. Tidligere fulgte disse indberetninger gødningsåret, hvilket forklarer den lavere biomasse i 2022 sammenlignet med 2021. Fra 2024 vil indberetningerne dog følge kalenderåret.

Bemærk, at det er svært at opnå en præcis fordeling af biogasproduktionen, recirkulering af fosfor og reduktionen af kvælstofudledning for de enkelte biomasser. Nedenstående er derfor et estimat på fordelingen, og tallene skal ses som estimater og ikke faktiske tal.

For yderligere information og de anvendte værdier for gasudbyttet, recirkulering af fosfor og reduktionen af kvælstoffet kan du se dokumentet her.

Indhold i visualiseringen:

 • Historiske biogasproduktion fordelt på bioressourcer
 • Recirkulering af fosfor fordelt på bioressourcer
 • Reduceret kvælstofudvaskning og -udledning fordelt på bioressourcer

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Klik her for mobil version

Realiserede klimaeffekter.

Her kan du finde nøgledata om klimaaftrykket, der er beregnet som CO2-indholdet i gas- og elnettet, både som et løbende 12-måneders gennemsnit og på månedlig basis. Derudover kan du også se, hvordan biogassen bidrager til at reducere klimaaftrykket i det danske gasforbrug, samt metanreduktionen i landbruget fra biogasproduktionen.

Vores database giver dig pålidelige og løbende opdaterede informationer.

Indhold i visualiseringen:

 • Rullende 12 måneder CO2 indhold i gas- og elnettet
 • Månedlig CO2 indhold i gas- og elnettet
 • Biogassen klimaaftryk for det danske gasforbrug
 • Metanreduktion i landbruget (Er på vej)

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Klik her for mobil version

Marked, økonomi og gaspriser

Her finder du bl.a. værdien af biogas på ETF (Den danske gasbørs – Exchange Transfer Facility) og biogassen børsværdi. Vores database giver dig adgang til pålidelige og opdaterede informationer, som du kan bruge til at dykke ned i energiforbruget.

 

Indhold i visualiseringen:

 • Biogas børsværdi på ETF
 • Naturgaspris ETF
 • Eksport af dansk biogas

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Klik her for mobil version

Prognoser, analyser og Biogas Outlook

I dette afsnit vil vi udforske data om bioressourcer, klimaeffekter og PtX (Power-to-X) for biogas. Disse dashboard giver et dybtgående indblik i nøgleaspekterne ved biogasproduktion og dens indflydelse på både miljøet og fremtidige energiløsninger. Vi vil udforske og visualisere data for at forstå biogassens rolle i forhold til bæredygtige ressourcer, dens klimaeffekter og dens potentiale inden for Power-to-X-teknologier

Bioressourcer (prognose)

Her finder du nøgledata om

Nedenstående tal tager udgangspunkt i Biogas Outlook 2023. Heri bliver der beskrevet to scenarier; Biogas Danmark scenarie og Energistyrelse scenarie. Disse scenarier kan ses nedenunder

Indhold i visualiseringen:

 • Biogasproduktion fordelt på bioressourcer
 • Recirkulering af fosfor
 • Reducering af kvælstofudvaskning og – udledning

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Klik her for mobil version

Klimaeffekt (prognose)

Her finder du nøgledata om

 

Indhold i visualiseringen:

 • Brutto og netto klimaeffekt af biogasproduktionen ved forskellige metantab (under opbygning)
 • Metanreduktion i landbruget (under opbygning)
 • Konsekvenserne for klimaeffekten ved forskellige metantab (under opbygning)
 • Klimaeffekten ved andelen af afgasset husdyrgødning (under opbygning)
 • Klimaaftrykket i det danske gasforbrug (under opbygning)

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Klik her for mobil version

PtX og biogen CO2

Her finder du nøgledata om

 

Indhold i visualiseringen:

 • Potentialet for disponible biogen CO2 (under opbygning)
 • Mistede mulige lagret biogen CO2 og tilsvarende mistet VE-lagringspotentiale (under opbygning)
 • Den faktisk danske overskuds sol- og vindproduktion dækning og tilsvarende mulige PtX produktion (under opbygning)

Du skifter mellem de forskellige visualiseringer ved at klikke på pilene under visualiseringer hvor du også ser antallet af visualiseringer i de enkelte dashboards.

Klik her for mobil version

Kontaktperson

Markedsanalytiker

Kasper Gadbert

+45 6016 9022

kagd@biogas.dk