Paradoksal CO2-afgift på biogas skal afskaffes, og det haster

En afskaffelse af CO2-afgiften på biogas leveret gennem gasnettet er nødvendig af hensyn til den grønne omstilling af industrien. Og det haster, for virksomhederne skal kunne nå at forberede sig, inden ny CO2-beskatning indføres fra 1. januar 2025, skriver adm. direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, og direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, i Sjællandske.

I dag afgiftsbelægges grøn biogas leveret gennem gasnettet helt ulogisk som fossil naturgas, uanset om den har modtaget støtte. Det skader sjællandske industri- og transportvirksomheders incitament til at skifte til biogas. Samtidig belastes virksomheder i udlandet ikke af CO2-afgift, hvilket i høj grad udfordrer den danske konkurrenceevne.

Der er ikke mange måneder til 1. januar 2025, hvor industrien skal betale ny CO2-afgift på deres udledninger. Derfor er det en hastesag at få besluttet en model for, hvordan CO2-afgiften på biogas kan afskaffes.

Med den grønne skattereform fra 2022 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af mulige modeller for at afgiftsfritage biogas ved køb af oprindelsesgarantier. Til formålet er der afsat en reserve på 100 mio. kr. årligt i perioden 2024-2030 til at gennemføre en CO2-afgiftsrefusion for virksomhederne.

En sådan model skulle have været forelagt de politiske partier før sommeren 2023. Det er desværre endnu ikke sket. Til gengæld er det planen, at den lovgivning, der implementerer ny CO2-afgift på industrien, skal vedtages her i foråret. Derfor er det nu en hastesag at få gennemført den omtalte analyse og politisk at få vedtaget en model for afskaffelse af CO2-afgiften på biogas, så virksomhederne kan komme i gang med at forberede sig og foretage de nødvendige investeringer.

I de dele af erhvervslivet, hvor elektrificering ikke er mulig, er omstilling til biogas den oplagte og i mange tilfælde eneste mulighed for grøn omstilling. Og med et stort dansk biogaspotentiale, der kan dække hele det danske behov for gas, er biogassen en reel grøn mulighed for virksomhederne

Vi mener, at det er muligt at afskaffe CO2-afgiften på støttefri biogas leveret gennem gasnettet, og med den nuværende EU-lovgivning er det samtidig muligt for de danske skattemyndigheder at sikre tilstrækkelig kontrol. Forudsætningerne for en afskaffelse bør derfor være til stede. Nu håber vi bare på en snarlig afklaring af hensyn til den grønne omstilling i industrien.

Artiklen blev bragt i Sjællandske den 24. maj 2024

Forfattere

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Direktør

Flemming Nør-Pedersen

Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken