Lagring af biogen CO2: fiasko eller et første vigtigt skridt?

Det første udbud for lagring af biogen CO2 blev ikke den forventede succes, men potentialet er stort, og succesen skal nok komme, hvis vi lærer af erfaringerne fra første runde, skriver formand Henrik Høegh, og direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Klimamonitor.

Både blandt medier og eksperter har der været stor undren over, at det første udbud af støtte under CCS-puljen til negative emissioner (NECCS) havde tiltrukket få bydere og resulterer i en markant lavere CO2-lagring end forventet. Særligt med tanke på, at biogasanlæggene allerede fanger og udskiller koncentreret biogen CO2.
I Biogas Danmark kommer det derimod ikke som en overraskelse. Udbudsbetingelserne var nemlig forbundet med en række store risici og finansielle krav, som sammenholdt med leverandørkædernes modenhed både kræver dybe lommer og stor risikovillighed hos aktørerne.

En stor ros skal i den sammenhæng lyde til de to danske biogasselskaber BioCirc og Bioman, der trods de store markedsrisici har valgt at satse på udviklingen af CCS-teknologien.

Næste skridt bør være, at såvel markedsaktørerne som staten lærer af det første udbud, så vi kan få flere med i et nyt forbedret udbud fra 2026. Det er derfor positivt, at klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard allerede har givet udtryk for, at han vil justere fremtidige udbudsbetingelser mv.

Hvorfor kom der ikke mere ”swung” over NECCS-puljen?
En række forhold i udbudsbetingelserne sammenholdt med CCS-værdikædens modenhed har afholdt markedsaktørerne fra at byde ind på NECCS-puljen.
I udbudsbetingelserne bliver der stillet skrappe krav til markedsaktørerne i form af finansielle krav og deponeringsgaranti. Samtidig indebærer udbudsbetingelserne en risiko for store bøder ved manglende CO2-lagring og reduktion af tildelte tilskud på grund af EU-krav. Kravene er en stor mundfuld at honorere for markedsaktørerne, når der samtidig er betydelige teknologiske risici og usikkerhedspunkter, for eksempel manglende sikkerhed for aftag af CO2-lagring i leverandørkæden.

På den baggrund kan man godt forstå, at en række aktører har afstået fra at byde.

Større afklarethed i markedet i kombination med tilpassede udbudsbetingelser vil kunne sikre øget tempo og reduceret tilskudsbehov for CO2-lagring samt føre til udvikling af en samlet og effektiv værdikæde for CCS i Danmark. Dermed vil vi i endnu højere grad kunne udnytte den biogene CO2 fra biogasanlæggene og indfri et stort potentiale for den grønne omstilling.

Stort potentiale for biogen CO2 i biogassektoren
Biogas spiller allerede sammen med vind- og solenergi en afgørende rolle i kampen for at udfase af fossile brændstoffer. Og når biogasanlæggene til og med kan udnytte den biogene CO2 i storskala, kan det fulde potentiale blive indfriet.

Biogas indeholder typisk 50-65 procent biometan og 35-50 procent biogen CO2. Ved opgradering af biogassen til den kvalitet, der kræves i gasnettet, udskilles CO2’en og er dermed let tilgængelig på biogasanlæggene. Herudover er CO2 fra biogas en meget ren CO2, der findes i koncentreret form og med minimalt behov for forbehandling før komprimering og transport.

CO2 fra biogas kan enten lagres i undergrunden eller udnyttes i kombination med brint fra sol- og vindkraft til produktion af power-to-x brændstofferne e-metan eller e-metanol. Men der mangler midler til at understøtte en power-to-x udvikling.

Der indfanges på årlig basis i Danmark store mængder biogen CO2 fra biogasanlæggene under opgradering af biogas – hvilket forventes øget betragteligt over de kommende år. Biogas Danmarks vurdering af Energistyrelsens produktionsprognose giver et disponibelt CO2-potentiale på knap 1,7 millioner tons om året. Med forbedrede rammevilkår for ustøttet biogas kan den disponible mængde CO2 øges til over 2,2 millioner tons om året i 2030.

Hvad bør justeres i en ny forbedret udbudsrunde?
Med det store potentiale for fangst og lagring af biogen CO2 fra biogasanlæggene kan man godt forstå, at det bliver genstand for undren, når det første udbud under NECCS-puljen ikke giver den forventede mængde CO2-lagring.

Fra politisk side er der dog ikke grund til at kaste håndklædet i ringen.

Man bør i stedet se den første udbudsrunde under NECCS-puljen, som et første vigtigt skridt, der både bidrager til modning af leverandørkæder og giver Energistyrelsen vigtige erfaringer med udformningen af forbedrede udbudsbetingelser.

Biogas Danmark ser derfor lyst på de fremtidige muligheder.

Vi anbefaler, at de uudnyttede midler i NECCS-puljen kommer i spil i en ny udbudsrunde ultimo 2026, når markedsforhold og leverandørkæder for CO2-lagring er bedre udviklede. Ligeledes at der findes midler til at styrke power-to-x udviklingen, da biogasanlæggene indfanger langt mere CO2, end NECCS-midlerne kan nyttiggøre.
Erfaringer og justerede udbudsbetingelser vil tiltrække flere bydende aktører, reducere støttebehovet og medføre, at værdikæden for CCS udvikles hurtigere. Dermed kan vi sikre, at biogen CO2-lagring kan levere det forventede klimabidrag i 2030 til gavn for en grønnere fremtid.

Debatindlægget blev bragt i Klimamonitor den 17. maj 2024.

Forfattere

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.