Biogas kan reducere landbrugets klimaaftryk markant

En kommende CO2-afgift vil fremme, at husdyrbrugerne reducerer deres klimabelastning ved at levere husdyrgødning til biogasanlæg. Det betyder dels en stor klimaindsats i landbruget, dels en betydelig fortrængning af fossilt brændstof i energisektoren, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

PRESSEMEDDELELSE – Formålet med den grønne treparts aftale om en CO2-afgift i landbruget er at fremme indsatsen for at reducere husdyrbrugenes klimabelastning, og her kan de danske biogasanlæg bidrag massivt til at hjælpe landbruget, lyder budskabet fra Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

En typisk griseproducent med 1.100 søer med opfedning til slagtesvin kan fuldstændig undgå at betale klimaafgift for udledningerne fra sin husdyrgødning, hvis han sørger for at få husdyrgødningen hurtigt ud af stalden og ind på et biogasanlæg. Griseproducenten kan således spare fra 230.000 kroner til op mod 600.000 kroner om året – ved henholdsvis den laveste sats på 300 kroner og den højeste på 750 kroner, begge med et bundfradrag på 60 procent.

– Den grønne trepart har stået med en svær opgave, hvor både klima, miljø og udviklingsmuligheder skal gå op i en højere enhed. Det er derfor glædeligt, at man har fundet en fornuftig balance ved at give fuldt fradrag fra klimaafgiften, når landmanden hurtigt leverer sin husdyrgødning til biogas. Derved sikres der grøn omstilling i landbruget, en reduktion i kvælstofudledningen, og samtidig bevares arbejdspladserne i landdistrikterne og fødevareproduktionen, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Biogas Danmark finder det også glædeligt, at treparten vil nedsætte et ekspertudvalg, der inden årets udgang skal komme med en rapport med konkrete anbefalinger til initiativer, der kan sikre opsamling og nyttiggørelse af den biogene CO2 fra biogasanlæggene. Udvikling af en samlet værdikæde er vigtigt for at sikre en højere afgasning af landbrugets restprodukter og bidrage til en reduktion af CO2-udledningen i andre sektorer.

Kendt teknologi

Biogassen er en kendt teknologi, der allerede i dag leverer betydelige drivhusgasreduktioner ved afmetanisering af husdyrgødning. I dag afgasses cirka 35 procent af husdyrgødningen i Danmark. Disse reduktioner kan øges markant ved at bringe stigende mængder husdyrgødning hurtigt ud af staldene og ind i biogasanlæggene. Samtidig bidrager biogasanlæggene med recirkulering af næringsstoffer, hvilket bidrager til udviklingen af en ansvarlig og ressourcebevidst fødevareproduktion.

Biogassen fortrænger desuden store mængder fossilt brændstof, så udledningen af fossil CO2 til atmosfæren mindskes. Dertil kommer, at biogasanlæggene kan bidrage med at deponere biogassens biogene CO2 i undergrunden og til en stigende produktion af Power-to-X brændstoffer.

Fakta: Så meget kan biogassen bidrage

Ved at få husdyrgødningen hurtigt ud af staldene og ind på biogasanlæggene, kan biogasbranchen hjælpe landbruget med at opnå en drivhusgasreduktion på cirka 1 million tons CO2 om året. Dertil kommer, at den producerede biogas vil fortrænge store mængder fossilt brændstof svarende til 2 millioner tons CO2. Anvendelse af den biogene CO2 fra biogas vil kunne bidrage med en klimagasreduktion på yderligere cirka 1 million tons CO2 om året.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.