Problematisk at regeringen dropper effektivt klimatiltag

Regeringen dropper effektivt klimaværktøj da forskere har opgjort, at der er færre lavbundsjorde, der udleder klimagasser. Biogas Danmark finder det problematisk, at regeringen dropper et forøget CO2-fortrængningskrav for bæredygtige brændstoffer, og frygter, at Danmark så ikke kan indfri sine EU-klimaforpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men ros for at fastholde kompensation til biogaslastbiler, der i forvejen er ramt af CO2 afgifter og kommende kilometerafgifter.

PRESSEMEDDELELSE – Et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav med loft over 1. generations biobrændstoffer er et effektivt tiltag for at opnå reduktioner i transportsektoren. Det viser erfaringerne fra Tyskland, der ovenikøbet hæver sit CO2-fortrængningskrav til det dobbelte af det danske i 2025 og tre gange højere i 2030.

– Med regeringens tidligere udspil om et forøget fortrængningskrav og et låg over anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer i transportsektoren havde biogasbranchen set frem til at kunne fortrænge diesel i Danmark med ny ustøttet biogas, hvilket også ville have bidraget til, at Danmark kunne leve op til EU kravene uden for kvotesektoren, udtaler Henrik Høegh, som er formand i Biogas Danmark.

Den foreslåede forhøjelse af energiafgifterne med 50 øre pr l på diesel og gas bekymrer også Biogas Danmark og de vognmænd, der har investeret i biogaslastbiler. Det skyldes, at det er uklart, om der skelnes mellem fossil gas og CO2-neutral biogas, hvilket allerede er et problem med både de nuværende CO2-afgifter og de kommende kilometerafgifter.

Derfor er det vigtigt, at lastbilerne, der drives på biogas, ikke rammes yderligere af det nye forslag til forhøjet energiafgift på 50 øre pr. liter for fossil diesel og gas.

Det kan undgås ved at give afgiftsrefusion for biogas for såvel de forhøjede 50 øre i energiafgift samt for den nuværende CO2-afgift på klimaneutral biogas, når biogasanvendelsen dokumenteres med køb og sletning af de af Energinet udstedte oprindelsesgarantier.

Biogas Danmarks vurdering er, at en sådan afgiftsrefusion kan holdes inden for den foreslåede kompensationsramme til biogaslastbiler.

Foto: Maria Tuxen Hedegaard

– Det er positivt, at regeringen har foreslået en kompensation til ejere af biogaslastbiler, så de ikke straffes for at have truffet det grønne valg. Midlerne bør bruges direkte til afgiftsrefusion for ustøttet biogas, der anvendes i lastbilerne, så klimaneutral biogas ikke beskattes på lige fod med fossile drivmidler, pointerer Henrik Høegh.

Selv om 2025-kliammålet forventes indfriet, så udestår der stadig betydelige udfordringer for Danmark i forhold til at indfri klimakravene til ikke-kvotesektoren (biler, bønder og boliger) frem mod 2030. Ved at indføre en afgiftsrefusion vil det bidrage til at indfri klimakravene i ikke-kvotesektoren og fastholde VE-andelene i Danmark, så de ikke eksporteres til den tyske transportsektor.

Men det er opfattelsen i Biogas Danmark, at regeringen ikke burde slække på tempoet i klimatiltagene fordi det aktuelt viser sig at iltningen af lavbundsjorde sker hurtigere end forventet. Der er bred enighed om, at reduktion af udledningen af klimagasser skal ske hurtigst muligt.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.