Budskab til 2025-forhandlere: Bedst for klimaet, hvis I bliver i forhandlingsrummet

Ny analyse fra Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Biogasbranchen har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.

PRESSEMEDDELELSE – En række partier har truet med at forlade forhandlingerne om 2025-klimamålet, idet de savner højere ambitioner om at indfri klimamålsætningerne. Forhandlerne bør dog blive i forhandlingsrummet og arbejde hurtigt for en mere ambitiøs plan for indfrielse af klimamålet for 2025. Selv om der er kort tid, kan det stadig nås, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

– En ny livscyklusanalyse udført af COWI for Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Derfor bør forhandlerne gå efter et ambitiøst og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, der begrænser 1. generations biobrændstoffer og skaber grundlag for øget anvendelse af biogas, el og andre grønne drivmidler i transportsektoren, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav leverer med garanti og er den mest sikre og billigste vej til at nå reelle CO2-reduktioner i transportsektoren. Det vil give konkurrence mellem grønne drivmidler og er lovkrav, som drivmiddelleverandørerne er forpligtede til at opfylde. Medtages el, så bliver CO2-fortrængningskravet endnu billigere, fordi det sikrer høj konkurrence mellem el, biobrændstoffer, Power-to-X-brændstoffer og biogas. Dette er allerede i dag tilfældet i det tyske fortrængningskrav.

Kan dækkes med biogas fra to biogasanlæg

– En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med fx 1,2 procentpoint alle år frem mod 2030, kan dækkes af biogas fra blot to nye biogasanlæg, og flere biogastankstationer kan etableres hurtigt. Så ved en politisk aftale i år vil det være fuldt ud realistisk at nå 2025-målet ved at gøre CO2-fortrængningskravet mere ambitiøst, fastslår Frank Rosager.

CO2-fortrængningskravet kan kun opfyldes med ustøttede drivmidler, og der skabes dermed et markedstræk for bæredygtige ustøttede drivmidler, hvor biogas er et af dem. Biogasbranchen er mere end klar til at levere den ustøttede biogas til transportsektoren, uden at der bliver mangel på biogas til andre sektorer. Lige nu er der ekstra kapacitet i branchen grundet en forsinkelse på mere end et år for de aftalte støtteudbud. Men det forudsætter naturligvis, at CO2-fortrængningskravet hæves permanent, så der bliver en vis sikkerhed for investeringerne, lyder det fra Frank Rosager.

Bør matche klimakrav til tysk transportsektor

Der er også et behov for væsentligt højere ambitioner for det danske CO2-fortrængingskrav på grund af skærpede tyske klimakrav. De danske forslag i 2025-klimaforhandlingerne med blandt andet en forhøjet dieselpris vil ikke matche den tyske dieselpris, hvorved grænsehandlen med diesel i Danmark sandsynligvis forøges. I Tyskland øges CO2-afgiften på diesel fra 2023 til 2025, og i samme periode øges CO2-fortrængningskravet med 2,5 procentpoint til 10,5 procent. Beregninger fra biogasbranchen viser desuden, at CO2-fortrængingskravet kan opfyldes væsentligt billigere med ustøttet biogas, end der har været fremme i blandt andet Altinget.

Biogasbranchen kvitterer dog for, at der i forhandlingerne lægges op til, at ejere af biogaslastbiler kompenseres, når den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler træder i kraft 1. januar 2025.

– Det er positivt, at regeringen har foreslået en kompensation til ejere af biogaslastbiler, så de får en belønning for at have truffet det grønne valg. I det perspektiv er det særdeles uheldigt, at en forøgelse af energiafgiften på diesel må forventes også at medføre en forøgelse af energiafgiften på biogas – især fordi biogas også som det eneste grønne biobrændstof er pålagt CO2-afgift. Derfor opfordrer vi til, at man i forhandlingerne sikrer, at CO2-neutral ustøttet biogas som minimum fritages for den malplacerede CO2-afgift, siger Frank Rosager.

Fakta: Livscyklusanalyse fra Copenhagen Electric

Livscyklusanalysen fra Copenhagen Electric sammenligner el, brint, biodiesel og biogas. Den viser, at biogas er det eneste grønne brændstof, der er klimaneutralt.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.