Stor regning på vej til biogasanlæggene vil give lavere biogasandel i gasnettet end planlagt

Nye og ændrede rammevilkår for biogas gør det mindre attraktivt at producere biogas i Danmark, men til gengæld mere attraktivt at anvende fossil naturgas. Da anden regulering fra 2025 trækker i samme retning, når vi nok ikke 100 procent grøn gas i gasnettet i 2030, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

PRESSEMEDDELELSE – Udviklingen går aktuelt i den helt gale retning i forhold til at øge andelen af hjemligt produceret biogas til fordel for både forsyningssikkerhed og klima i Danmark. Allerede nu er der en situation, hvor der ikke er opstartet nye biogasanlæg i 2023 og heller ikke i 2024, da der ikke er startet nyetableringer de seneste to år. Situationen er nu også forværret markant fra 2025 og fremad.

Sådan lyder budskabet fra Biogas Danmark, efter at nye og ændrede rammevilkår for biogasproduktionen og gasforbruget betyder stor risiko for, at biogasproduktionen falder i de kommende år, samtidig med at forbruget af fossil gas i Danmark reduceres mindre.

De forringede rammevilkår starter fra januar 2025 og omfatter både en omlægning af tariffer hos det statslige gasdistributionsselskab Evida, nedregulering af støtten til biogasproduktion, markant forringede udbudsbetingelser i kommende biogasudbud samt at den nuværende paradoksale CO2-afgift på CO2-neutral biogas leveret via gasnettet nok stiger fra 2025.

– Summen af det hele er højere omkostninger og færre indtægter for biogasproducenterne, der ikke får råd til at indkøbe de dyreste biomasser som halm, kløvergræs og lignende. Den dårligere indtjening øger prisen på biogassen, der desuden pålægges en meget højere CO2-afgift, så der er færre virksomheder, der har råd til at købe den. Til gengæld gør man det mere attraktivt at købe naturgas med en lavere tarif hos forbrugerne, konstaterer direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Konsekvensen vil blive en manglende eller udskudt udfasning af naturgassen både som følge af manglende biogasproduktion og udfordringer hos kunderne med at få råd til at betale for biogas.

– Lige nu er det rigtig svært at se, at vi skulle nå de forventede 100 procent biogas i gasnettet i 2030, og det var vist ikke lige dette her, der var planen, da Folketinget i sin tid vedtog klimaloven og 70-procentsmålet i 2030. Udviklingen hænger ikke sammen med de overordnede politiske målsætninger, der er i forhold til klimamål og grøn omstilling af vores samfund. Derfor er det vigtigt, at der politisk bliver kigget på forholdene og skabt nogle sammenhængende rammevilkår, der peger i én retning, nemlig at vi som samfund udnytter det store potentiale, der er i biogassen, fastslår Frank Rosager.

Biogasproducenterne får svært ved at holde produktionen oppe
Baggrunden for udmeldingen er ikke mindst, at det statslige gasdistributionsselskab Evida i dag har meldt ud, at selskabet sætter en ny høj tarif på tilførsel af biogas til gasnettet, mens forbrugernes betaling for at modtage gas sænkes.

– Vores vurdering er, at tariffen kan fjerne op mod 20 procent af bundlinjen hos mange biogasproducenter, og det kommer til at kunne mærkes i branchen, forklarer Frank Rosager.

Desuden har staten vurderet, at biogasproducenterne i de seneste tre år har modtaget for meget støtte på grund af de meget høje gaspriser i 2022. Derfor har staten besluttet at sænke støtten de kommende tre år, hvorved producenterne ligeledes rammes på indtægterne.

– Problemet er, at denne fremadrettede nedsættelse af støtten rammer nogle biogasproducenter, der ikke var i drift og dermed deltog i festen i 2022. I stedet mener vi, at de biogasproducenter, der har modtaget for meget støtte, skal betale støtten tilbage.

Det sidste problem på indtægtssiden er, at staten har udformet de kommende biogasudbud sådan, at biogasproducenterne ikke kan få indtægter fra salg af oprindelsesgarantier.

– Alle disse forhold rammer biogasproducenternes indtjening og dermed muligheder for at købe affald, restprodukter og halm, som er nødvendige for at opretholde en høj produktion, siger Frank Rosager.

Danske virksomheder i negativ spiral
De øgede omkostninger og lavere indtjening i biogasbranchen vil presse priserne på biogas op. I dag betaler gasforbrugende virksomheder CO2-afgift af biogas leveret via gasnettet, selv om biogassen er klimaneutral. Og CO2-afgiften risikerer at stige fra 2025, når der indføres ny CO2-beskatning på industrien. Det haster derfor med at få indført en CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret gennem gasnettet.

– En paradoksal CO2-afgift på CO2-neutral biogas, der risikerer at stige fra 2025, vil gøre det for dyrt for mange virksomheder at købe biogas, hvorved konkurrenceevnen svækkes i forhold til virksomheder i vores nabolande, der kan købe ustøttet danskproduceret biogas og få refunderet CO2-afgifterne. Så vi er virkelig på vej ind i en negativ spiral, fastslår direktøren fra Biogas Danmark.

Tabel 30 fra Høring om Evidas metode for beregning af tariffer for brug af distributionssystemet

Samlet årlig tarifbetaling fra 2025
Lille biogasanlæg 1.7 mio. kr.
Mellem biogasanlæg 4.2 mio. kr.
Stort biogasanlæg 8.3 mio. kr.

Beregnede tariffer for henholdsvis lille, mellem og stort
biogasanlæg. Tarifferne forventes at være stigende i de
kommende år.

Kontaktpersoner

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.