Biogas Danmark: Godt at lægge udbud sammen, men der er udfordringer med både udbud og regulering for overkompensation

Energistyrelsen har meldt ud om henholdsvis de kommende biogasudbud og overkompensationsregulering, der skal håndtere for meget udbetalt støtte til biogasproducenterne. Læs Biogas Danmarks kommentar her.

Med hensyn til biogasudbuddene har forligskredsen og Energistyrelsen lyttet til Biogas Danmark og lagt de første to udbud sammen. Det er godt med afklaring, så biogasbranchen ikke skal vente længere på en afklaring omkring de to kommende biogasudbud.

– Det er derimod ærgerligt, at man er kommet til den konklusion, at biogasproducenterne ikke kan få udstedt oprindelsesgarantier for biogas med støtte i forbindelse med de nye udbud. Det vil afskære industrien fra at købe den biogas, der får støtte med udbuddene. Dermed vil mange virksomheder blive henvist til at købe ustøttet biogas, hvilket vil gøre det dyrere for dem. Derfor er det vigtigt, at politikerne sikrer, at man ikke skal betale CO2-afgift for ustøttet biogas leveret via gasnettet, siger Frank Rosager.

Udfordringer i overkompensationsregulering

Samtidig bakker biogasbranchen fuldt op om, at biogasproducenter ikke skal have for meget støtte, men der er store udfordringer i den såkaldte overkompensationsregulering, der går ud på at sikre, at biogasproducenterne ikke får udbetalt for meget støtte, når der for eksempel er høje gaspriser.

– Der er en alvorlig fejl i den måde, Energistyrelsen har opgjort overkompensationsreguleringen på, idet man kun regner på, om der er for meget udbetalt støtte i de seneste tre år, hvor der ifølge EU’s statsstøttegodkendelse bør regnes på hele støtteperioden. Samtidig har man besluttet at regulere det ved at nedsætte støtten midlertidigt i de kommende tre år. Det betyder, at man rammer nye biogasproducenter, der ikke har været med til festen. I stedet mener vi, at overkompensationen skal betales tilbage af de biogasproducenter, der har fået udbetalt for meget støtte, forklarer Frank Rosager.

Han oplyser, at Biogas Danmark og en række aktører i biogasbranchen kommer til at påpege problemstillingerne i høringsperioden, og så håber han der bliver lyttet.

– Risikoen er, at ingen eller meget få biogasproducenter byder ind på de kommende udbud, hvis betingelserne er forkerte. Dermed kan det medføre en mindre stigning i biogasproduktionen end forventet i klimafremskrivningerne – og en fremadrettet støttenedsættelse på grund af overkompensationsregulering risikerer at få samme effekt, så man er på vej med to initiativer, der kommer til at sætte klimamålene i både 2025 og 2030 under pres, hvis ikke der bliver rettet op på tingene, fastslår Frank Rosager.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.