Pressemeddelelser

Pressemeddelelse - 18.04.2024

CCS-udbud er et vigtigt første skridt

Det er ikke overraskende, at CCS-udbud endte med en lavere CO2-lagring end forventet. Samtidig giver udbuddene vigtige erfaringer, der kan bruges fremadrettet, lyder det fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 15.04.2024

Biogas Danmark: Grøn fond-aftalen anerkender biogassens klimabidrag i den tunge transport

Fra Biogas Danmarks side kvitteres der for, at aftalen om grøn fond indeholder en kompensation til de vognmænd der rammes af kilometerafgifter på trods af deres grønne investering i biogaslastbiler. For at opnå størst mulig klimaeffekt bør midlerne anvendes til at lette de stigende CO2- og energiafgifter.

Pressemeddelelse - 14.03.2024

Ny tarifmodel stimulerer øget gasforbrug og går stik imod NEKST-udvalgets ”Farvel til gas i danske hjem”

NEKST-udvalget har i dag fremlagt deres anbefalinger i rapporten ”Farvel til gas i danske hjem.” Anbefalingerne kommer lige efter, at Evida har anmeldt en ny tarifmodel, der har den stik modsatte effekt ved at halvere tarifferne for de mest gasforbrugende hjem og industrier, samtidig med at tarifferne forhøjes for fjernvarme og levering af grøn gas.

Pressemeddelelse - 24.01.2024

Biogas er det grønne alternativ, hvor konvertering af gaskunder er vanskelig

Biogas Danmark er enig med NEKST-udvalget i, at biogassen bør udbygges og spille en rolle for varmeforsyningen i de danske hjem. Naturligvis under hensyntagen til, at vi udnytter biogassen mest effektivt samfundsøkonomisk og i fri konkurrence med andre varmeløsninger.

Pressemeddelelse - 18.01.2024

Stor regning på vej til biogasanlæggene vil give lavere biogasandel i gasnettet end planlagt

Nye og ændrede rammevilkår for biogas gør det mindre attraktivt at producere biogas i Danmark, men til gengæld mere attraktivt at anvende fossil naturgas. Da anden regulering fra 2025 trækker i samme retning, når vi nok ikke 100 procent grøn gas i gasnettet i 2030, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 11.01.2024

Problematisk at regeringen dropper effektivt klimatiltag

Regeringen dropper effektivt klimaværktøj da forskere har opgjort, at der er færre lavbundsjorde, der udleder klimagasser. Biogas Danmark finder det problematisk, at regeringen dropper et forøget CO2-fortrængningskrav for bæredygtige brændstoffer, og frygter, at Danmark så ikke kan indfri sine EU-klimaforpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men ros for at fastholde kompensation til biogaslastbiler, der i forvejen er ramt af CO2 afgifter og kommende kilometerafgifter.

Pressemeddelelse - 03.01.2024

Ny biogasrekord i 2023 – men nu stopper festen

I 2023 svarede den danske biogasproduktion til 45 procent af gasforbruget og spillede dermed en vigtig rolle for både den grønne omstilling og forsyningssikkerheden. Men væksten er stoppet nu, og der er brug for nye politiske tiltag for at øge biogasproduktionen yderligere, lyder det fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 30.11.2023

Budskab til 2025-forhandlere: Bedst for klimaet, hvis I bliver i forhandlingsrummet

Ny analyse fra Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Biogasbranchen har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.

Pressemeddelelse - 13.10.2023

Øget dieselafgift får os ikke i mål, fordi skærpede klimakrav til brændstoffer i Tyskland er blevet glemt i analyserne

En forøgelse af dieselafgiften får ikke Danmark i mål i 2025, fordi både skærpede tyske klimakrav og CO2- afgifter øger den danske grænsehandel med benzin og diesel. Derfor er det vigtigt, at regeringen holder fast i et ambitiøst CO2-fortrængningskrav alle år frem mod 2030 baseret på Power-to-X og anden generations biobrændstoffer, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 29.09.2023

Overset manko underminerer klimaeffekt af forhøjet dieselafgift

En ny ekstra regning på næsten en milliard kroner kan være på vej til de danske vognmænd i form af en forhøjet dieselafgift, men effekten på det danske klimaregnskab bliver undermineret af, at regeringens klimaprogram hverken tager højde for allerede vedtagne skærpede klimakrav eller øgede brændstofafgifter i den tyske transportsektor.

Pressemeddelelse - 31.08.2023

Biogas Danmark finder uopdaget grøn reserve på finansloven

Forsinkelse af et biogasudbud betyder, at 200 millioner kr. på finansloven for 2024 ikke kommer i spil. Pengene bør udnyttes til at sætte fart i biogasproduktionen, så man får lukket den nye manko på 100.000 tons CO2, som det forsinkede udbud efterlader i forhold til 2025-målet.

Pressemeddelelse - 21.08.2023

Ny pulje til lagring af biogen CO2 kan sætte ekstra fart i klimaindsatsen

Samling af CCUS-puljens anden fase og Grøn skattereform-puljen er et positivt skridt, der i de kommende politiske forhandlinger bør følges op af en intensiveret indsats for at øge biogasproduktionen og opsamle større mængder biogen CO2.

1 2 3 4 5

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.