Pressemeddelelser

Pressemeddelelse - 31.08.2023

Biogas Danmark finder uopdaget grøn reserve på finansloven

Forsinkelse af et biogasudbud betyder, at 200 millioner kr. på finansloven for 2024 ikke kommer i spil. Pengene bør udnyttes til at sætte fart i biogasproduktionen, så man får lukket den nye manko på 100.000 tons CO2, som det forsinkede udbud efterlader i forhold til 2025-målet.

Pressemeddelelse - 21.08.2023

Ny pulje til lagring af biogen CO2 kan sætte ekstra fart i klimaindsatsen

Samling af CCUS-puljens anden fase og Grøn skattereform-puljen er et positivt skridt, der i de kommende politiske forhandlinger bør følges op af en intensiveret indsats for at øge biogasproduktionen og opsamle større mængder biogen CO2.

Pressemeddelelse - 18.08.2023

Med et øget CO2-fortrængningskrav kan biogas halvere omkostningerne til den grønne omstilling af transporten

Debatten om et dansk CO2-fortrængningskrav bygger på en pris, der er skudt langt over målet, fordi biogas ikke er taget med i de hidtidige beregninger. Regeringens forslag om et forøget CO2-fortrængningskrav med låg over 1. generations biobrændstoffer er en billig og sikker vej frem, lyder det fra Biogas Danmark og biogasleverandøren Bioman.

Pressemeddelelse - 01.07.2023

Fornuftigt at bruge ekstra tid på forhandlinger om 2025-mål, der muliggør en mere bæredygtig omstilling af transportsektoren

Biogas Danmark hilser det velkommen, at regeringen har besluttet at tage sig ekstra tid til de aktuelle forhandlinger om CO2-fortrængningskrav i transportsektoren. Det åbner forhåbentlig for en stærkere forståelse af, at et ambitiøst, stigende CO2-fortrængningskrav er den mest sikre og billigste vej frem for at nå både 2025-mål og EU-klimaforpligtelser, uden at det nødvendigvis øger mængden af biobrændstoffer i transportsektoren.

Pressemeddelelse - 23.06.2023

Politiske drøftelser om 2025-mål: Biogas kan bidrage massivt til grøn omstilling af tung transport med ambitiøst og langsigtet CO2-fortrængningskrav

Biogasbranchen er klar til at levere et massivt bidrag til opfyldelsen af 2025-målet via grøn omstilling af den tunge transport. Men for at få investeringer i lastbiler og ny ustøttet biogasproduktion kræver det, at der arbejdes med et ambitiøst, langsigtet CO2-fortrængningskrav. Det giver mest CO2-reduktion for pengene og kan samtidig sikre opfyldelsen af danske EU-klimaforpligtelser uden for kvotesektoren, lyder meldingen fra Biogas Danmark i forbindelse med aktuelle politiske drøftelser om opfyldelsen af 2025-målet.

Pressemeddelelse - 09.06.2023

Biogas Danmark til biogasproducenter: Undgå energiafgrøder, hvis der mangler foder

Varmt vejr og langvarig tørke betyder, at der kan komme mangel på foder til husdyr, og dette skal prioriteres forud for anvendelse af foderegnede biomasser som energiafgrøder til biogasproduktion, lyder meldingen fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 28.04.2023

Efter fremskrivning fra Energistyrelsen: Klimaudfordringerne bør løses med et langsigtet CO2-fortrængningskrav, ikke et quick-fix i 2025

Den nye Klimastatus og -fremskrivning fra Energistyrelsen viser, at Danmark fortsat har betydelige udfordringer med at nå klimamålene. Løsningen er et intelligent CO2-fortrængningskrav med begrænsning af fødevarebaserede biobrændstoffer, hvilket er den billigste og mest sikre vej til at opnå de nødvendige investeringer i grøn omstilling af transporten, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 19.04.2023

Ros fra Biogas Danmark: Skærpede klimakrav til transportsektoren kan bringe Danmark i mål i 2025

Regeringens udmelding om forhøjelse af CO2-fortrængningskrav i transportsektoren er særdeles positiv og kan sikre, at Danmark når sit klimamål i 2025. Samtidig vil et loft over første generations biobrændstoffer bidrage til at styrke klimaeffekten betydeligt. ”Vi kan levere rigeligt ustøttet biogas til at opfylde et markant højere CO2-fortrægningskrav,” lyder meldingen fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 13.04.2023

Før samråd med fødevareministeren: Landbruget skal ikke pålægges CO2-afgift på husdyrgødning, der behandles i biogasanlæg

Hvis det senere på året besluttes at indføre en CO2-afgift på landbruget, er det vigtigt at holde fokus på at fremme grønne teknologier som biogas, der kan levere betydelige klimareduktioner i landbruget og sikre udviklingsmuligheder for landmanden.

Pressemeddelelse - 27.03.2023

Udtalelse fra generalforsamling: Biogasbranchen klar til at sikre, at Danmark opfylder kritiske EU-klimakrav

Selv hvis Danmark når de nationale klimamål i 2025 og 2030, så er der gigantiske udfordringer med at leve op til EU-klimakrav i perioden frem mod 2030. Biogas kan bringe Danmark i mål med at nå kravene, lyder det i en udtalelse, som blev vedtaget ved Biogas Danmarks generalforsamling den 27. marts 2023.

Pressemeddelelse - 28.02.2023

Hurtig biogasudbygning og CCS-udbud for biogen CO2 kan levere markante CO2-reduktioner i 2025

Fremrykning af biogasudbud og gennemførelse af forsinkede CCS-udbud for biogen CO2 kan dække op mod halvdelen af de CO2-reduktioner, der ifølge Klimarådet mangler i 2025 – og samtidig sikre dækning af hele det danske gasforbrug i 2027.

Pressemeddelelse - 20.02.2023

Biogas Danmark: Klimarådets udmeldinger om biogas er uforståelige

Begrænsning af biogasproduktionen vil medføre en stigning af klimagasser på kort sigt i Danmark og på lang sigt på verdensplan.

1 2 3 4 5 6

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.