Ny pulje til lagring af biogen CO2 kan sætte ekstra fart i klimaindsatsen

Samling af CCUS-puljens anden fase og Grøn skattereform-puljen er et positivt skridt, der i de kommende politiske forhandlinger bør følges op af en intensiveret indsats for at øge biogasproduktionen og opsamle større mængder biogen CO2.

PRESSEMEDDELELSE – Det er positivt, at regeringen nu tager et nyt skridt for klimaet ved at samle CCUS-puljens anden fase og midlerne fra grøn skattereform og fremrykke de sidste puljer, så de kommer i spil før 2030. Næste skridt må være en tilsvarende indsats ved at samle og fremrykke de sene biogasudbud og udnytte potentialet i at lagre biogen CO2 fra biogas, da området rummer et stort klimapotentiale, der kan realiseres hurtigt.

– En ny NECCS 2-pulje er et oplagt yderligere skridt, da det biogene CO2-potentiale fra biogas effektivt og hurtigt kan sikre et betydeligt klimabidrag til CCS, der overstiger den halve million tons CO2, som den første NECCS-pulje giver. Eftersom den biogene CO2 i forvejen udskilles fra biogas, der distribueres via gasnettet, er biogasproduktionen en både let tilgængelig og billig kilde til CO2-lagring. Så det er bare at komme i gang, siger direktør Frank Rosager, Biogas Danmark.

Biogas Danmark anbefaler, at regeringen vælger samme løsning for de kommende udbud for biogas – det vil sige at samle udbuddene i to puljer med udbud ultimo 2023, så de første to puljer kan levere i 2025 – og de øvrige fire meget små puljer til udbud ultimo 2024 med realisering af biogasproduktionen fra 2026.

Sammenlægning og fremrykning af biogasudbuddene vil øge biogasproduktionen hurtigere og dermed styrke den danske klimaindsats. Samtidig har forslagene den effekt, at potentialet for opsamling af biogen CO2 øges hurtigere, så der kan opnås en yderligere klimaeffekt fra eksempelvis lagring af CO2. Biogas Danmark vurderer, at der i biogasbranchen er et samlet CCS-potentiale på ca. 1 mio. tons CO2, hvis biogasudbuddene samles og rykkes frem.

– Samlet set vil initiativerne bringe os tættere på at nå både 2025- og 2030-målet, men også på at opfylde de danske EU-klimaforpligtelser uden for kvoteområdet, hvilket kan spare midler til at annullere CO2-kvoter. Desuden bidrager en øget biogasproduktion til at reducere metanudledningen fra husdyrgødning markant – og hjælper dermed også landbruget med at komme i mål med deres kæmpe klimaudfordring, siger Frank Rosager.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.