Biogas Danmark finder uopdaget grøn reserve på finansloven

Forsinkelse af et biogasudbud betyder, at 200 millioner kr. på finansloven for 2024 ikke kommer i spil. Pengene bør udnyttes til at sætte fart i biogasproduktionen, så man får lukket den nye manko på 100.000 tons CO2, som det forsinkede udbud efterlader i forhold til 2025-målet.

PRESSEMEDDELELSE – Ifølge mediet Energi Watch er et biogasudbud nu så forsinket, at biogasproduktionen ikke som planlagt kan nå at komme i gang i 2024. Det efterlader en ekstra klimamanko på 100.000 tons CO2 i 2024, og der er samtidig risiko for en yderligere manko på 60.000 tons i 2025.

Derfor er det vigtigt at få det forsinkede udbud lagt sammen med det næste udbud, der er planlagt til ultimo 2023, så biogasproduktionen kan nå målet for 2025. Sådan lyder budskabet fra Biogas Danmark efter offentliggørelsen af regeringens finanslovforslag for 2024.

– Som det fremgår af finansloven, er det er en gratis omgang for staten at lægge det forsinkede udbud sammen med det næste udbud, og samtidig vil det bidrage markant til, at Danmark når klimamålet i 2025, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark

Samtidig efterlader det forsinkede biogasudbud ubrugte midler på 200 millioner kroner på finansloven i 2024. Disse penge kan bruges til at finansiere fremrykningen af en række mindre udbud til 2026.

Besparelse CO2-kvoteannulleringer for at opfylde EU-forpligtelser

– Disse initiativer vil samtidig gøre, at Danmark kan spare omkostninger til CO2-kvoteannulleringer på 750 kr. pr. tons CO2 fra 2025 og frem, fordi biogasproduktionen – foruden de nationale danske klimamål – også bidrager til at opfylde de danske klimaforpligtelser i EU, forklarer Frank Rosager.

Forsinkelsen af udbuddene skyldes i øvrigt, at der fortsat mangler en EU-støttegodkendelse af udbuddene. Denne ventes på plads ultimo 2023.

Finanslovforslaget for 2024 viser også, at Danmark de kommende tre år sparer 1,2 milliarder kroner på støtten til eksisterende biogasproduktion i forhold til, hvad man forventede i finansloven for 2023.

Tallene i finansloven bekræfter en ny analyse fra erhvervslivets tænketank Axcelfuture, som viser, at biogas ikke kun på kort sigt, men også på lang sigt vil kunne fortrænge CO2 billigt og være en vigtig brik i at omstille de vanskelige processer i industrien, den tunge transport og nedbringe udledningerne fra landbruget.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.