Fornuftigt at bruge ekstra tid på forhandlinger om 2025-mål, der muliggør en mere bæredygtig omstilling af transportsektoren

Biogas Danmark hilser det velkommen, at regeringen har besluttet at tage sig ekstra tid til de aktuelle forhandlinger om CO2-fortrængningskrav i transportsektoren. Det åbner forhåbentlig for en stærkere forståelse af, at et ambitiøst, stigende CO2-fortrængningskrav er den mest sikre og billigste vej frem for at nå både 2025-mål og EU-klimaforpligtelser, uden at det nødvendigvis øger mængden af biobrændstoffer i transportsektoren.

PRESSEMEDDELELSE – Det er positivt, at regeringen har besluttet at fortsætte forhandlingerne om 2025-mål og CO2-fortrængningskrav i transportsektoren efter sommerferien.

– Vi ser det som et udtryk for, at regeringen ønsker at finde den billigste og mest bæredygtige løsningsmodel, der kan omstille den tunge transport. Derfor er det fornuftigt at tage sig ekstra tid til at drøfte med Folketingets partier, hvordan Danmark bedst når klimamålet i 2025 og samtidig får mere gang i grøn omstilling af transportsektoren, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

En udbredt misforståelse

Det er en udbredt misforståelse, at et forøget CO2-fortrængningskrav til transporten er det samme som det forældede krav om at iblande øgede mængder fødevarebaserede biobrændstoffer i diesel og benzin.

Et forøget CO2 fortrængningskrav giver langt flere muligheder, hvis der lægges låg over de fødevarebaserede biobrændstoffer, som regeringen har foreslået.

Biogas Danmark har netop slået til lyd for, at CO2 fortrængningskravet også kan opfyldes med el og power-to-x brændstoffer, således at den billigste løsning hele tiden vælges til glæde for samfundsøkonomien.

EU skærper klimakrav til transportsektoren

Biogas Danmark har de seneste dage gjort opmærksom på, at EU-landene allerede har aftalt at skærpe klimakravene til transportsektoren markant i 2030. EU-landene kan vælge enten at implementere et CO2-fortrængningskrav på 14,5 procent i transportsektoren eller at sikre en VE-andel i transportsektoren på 29 procent i 2030. El vil være en del af det nye VE-III direktiv, der forventes implementeret i national lovgivning inden for det næste halvandet år.

Konsekvensen bliver, at Danmark skal gennemføre en markant forhøjelse af sit CO2-fortrængningskrav, der lige nu er på 7 procent i 2030.

– Hvis transportsektoren ikke skal udsættes for en decideret chokbehandling i årene lige før 2030, bliver det nødvendigt at forhøje CO2-fortrængningskravet yderligere trinvis fra 2025 og frem mod 2030. En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet i 2025 og videre frem vil derfor være en hjælp til, at transportsektoren kan komme i gang med at tilpasse sig de kommende EU-krav. Vi håber, regeringen efter sommerferien finder tid til at belyse konsekvenserne af de europæiske klimakrav til transportsektoren, så en ny aftale kommer til at stå på et solidt grundlag og kan indfri de kommende krav, siger Frank Rosager.

En ekstra bonus vil være, at et permanent stigende CO2-fortrængningskrav løser Danmarks store problemer med at leve op til de årlige reduktionsforpligtigelser uden for kvotesektoren. Forpligtelser der ellers bliver dyre at indfri, da man skal købe engangs aflad i form af dyre CO2-kvoteannulleringer og andre landes emissionstilladelser, som ikke hjælper på de øvrige forpligtigelser.

Biogas kan bidrage massivt

Biogasbranchen har beregnet, at biogas i transportsektoren kan opfylde CO2-fortrængningskravet særdeles billigt, når blot kravet bliver langsigtet. Et enkelt nyt biogasanlæg kan levere tilstrækkelig med ny ustøttet biogas til at dække en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med cirka 1 procentpoint. Ifølge branchens beregninger vil merprisen for dette være under 10 øre pr. liter diesel.

– Når el medtages i CO2-fortrængningskravet, kan omkostningerne blive endnu lavere, fordi det vil skærpe konkurrencen mellem el, biobrændstoffer, power-to-x brændstoffer og biogas. Dette er der positive erfaringer med i Tyskland. Samtidig er CO2-fortrængningskravet et lovkrav, som brændstofleverandørerne er forpligtede til at opfylde. Derfor er det både den sikreste og billigste vej frem i den grønne omstilling af transportsektoren, fastslår Frank Rosager.

Fakta

CO2-fortrængningskravet kan i dag kun opfyldes med grønne brændstoffer, der er produceret uden støtte, herunder biobrændstoffer, power-to-x brændstoffer og biogas. Biogas Danmark ønsker, at el inkluderes, så CO2-fortrængningskravet bliver teknologineutralt.

Der er rigelige biogasressourcer til både energisektor, industri og transport i Danmark. I 2030 vil gasforbruget i energisektor og industri være dækket 100 procent af biogas ved udnyttelse af cirka halvdelen af de bæredygtige danske biogasressourcer. Ved at udnytte yderligere 10 procent af ressourcerne kan næsten halvdelen af det danske energiforbrug til tung transport dækkes med biogas.

Ifølge VE-direktivet er biogas fra affald og husdyrgødning defineret som avanceret biobrændstof, som er den kategori af biobrændstoffer, der bidrager med de største CO2-reduktioner.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.