Politiske drøftelser om 2025-mål: Biogas kan bidrage massivt til grøn omstilling af tung transport med ambitiøst og langsigtet CO2-fortrængningskrav

Biogasbranchen er klar til at levere et massivt bidrag til opfyldelsen af 2025-målet via grøn omstilling af den tunge transport. Men for at få investeringer i lastbiler og ny ustøttet biogasproduktion kræver det, at der arbejdes med et ambitiøst, langsigtet CO2-fortrængningskrav. Det giver mest CO2-reduktion for pengene og kan samtidig sikre opfyldelsen af danske EU-klimaforpligtelser uden for kvotesektoren, lyder meldingen fra Biogas Danmark i forbindelse med aktuelle politiske drøftelser om opfyldelsen af 2025-målet.

PRESSEMEDDELELSE – Danmark halter bagud på klimaområdet. Senest har Klimarådet konkluderet, at der er behov for betydeligt mere klimapolitik frem mod 2025, end Energistyrelsens fremskrivning viser. Tidligere har Klimarådet også påpeget, at der er store udfordringer med at leve op til skrappe årlige reduktioner, som Danmark har forpligtet sig til i EU inden for områderne biler, bønder og boliger. Og især på transportområdet og i landbruget, når vi ikke i mål med EU-klimaforpligtigelserne.

Derfor står biogasbranchen klar til at investere og levere en massiv indsats for, at Danmark kan nå målene ved at øge produktionen af ny ustøttet biogas til den tunge transport i Danmark. Sådan lyder meldingen fra Biogas Danmark i forbindelse med aktuelle politiske drøftelser om 2025-mål og CO2-fortrængningskrav i transportsektoren.

Stort potentiale for ny, ustøttet biogas

– Der skal kun ustøttet biogas fra et enkelt nyt biogasanlæg til for at dække en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med ét procentpoint. Eftersom vi i Danmark langt fra har udnyttet alle ressourcer i form af madaffald, halm og husdyrgødning, så er det en oplagt vej at øge CO2-fortrængningskravet og skærpe klimakravene til biobrændstoffer. Det vil øge efterspørgslen på biogas i den danske transportsektor – fuldstændig som vi aktuelt ser det i Tyskland, forklarer Frank Rosager.

Frank Rosager, direktør i Biogas Danmark. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

Inddrag el i CO2-fortrængningskravet

Konkret foreslår Biogas Danmark derfor, at CO2-fortrængningskravet hæves i alle årene frem mod og efter 2030, og at biobrændstoffernes klimaeffekt – også kalde ILUC – indarbejdes i de skærpede klimakrav til transportsektoren. Samtidig foreslår Biogas Danmark, at el inddrages i CO2-fortrængningskravet, så der bliver tale om et reelt, teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, hvor el, biobrændstoffer, biogas og power-to-x brændstoffer konkurrerer om at levere de billigste CO2-reduktioner. Sådan har man gjort i Tyskland, og erfaringerne er gode.

Gode tyske erfaringer

– De tyske erfaringer viser, at brændstofprisen stiger kortvarigt efter introduktionen af et højt teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, men hurtigt falder igen på grund af konkurrencen. I Danmark vurderer biogasbranchen, at en langsigtet forhøjelse af CO2-fortrængningskravet vil medføre en merpris på kun 8 øre pr. liter diesel, hver gang ustøttet biogas anvendes til at opfylde et procentpoint af CO2-fortrængningskravet. Så det langsigtede og teknologineutrale CO2-fortrængningskrav vurderes at være en både billig og sikker løsning, fastslår Frank Rosager.

Det er kun biobrændstoffer og biogas uden støtte, der kan anvendes til at opfylde CO2-fortrængningskravet. Dermed skabes der et markedstræk for en ny ustøttet biogasproduktion, der ligger ud over den nuværende støttede biogasproduktion. Biogas Danmarks beregninger viser, at der er rigeligt med bioressourcer til at dække gasforbruget i Danmark – herunder i industrien – samt en betydelig del af behovet i den tunge transport med biogas.

Fakta

Biogas Danmarks konkrete politikforslag indebærer følgende:

  • CO2-fortrængningskravet i Danmark hæves med 2 procentpoint fra 5,2 til 7,2 procent i 2025 stigende til 8 procent i 2028 og 9 procent i 2030.
  • Forøgelsen af CO2-fortrængningskravet med 2 procentpoint opfyldes ikke med 1. generations biobrændstoffer.
  • El bør inkluderes i CO2-fortrængningskravet for den tunge transport. Hvis el inkluderes, bør CO2-fortrængningskravet hæves med yderligere 1 procentpoint i 2025 og 3 procentpoint i 2030, da el i transporten allerede er indregnet i klimafremskrivningen (KF2023).

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.