Overset manko underminerer klimaeffekt af forhøjet dieselafgift

En ny ekstra regning på næsten en milliard kroner kan være på vej til de danske vognmænd i form af en forhøjet dieselafgift, men effekten på det danske klimaregnskab bliver undermineret af, at regeringens klimaprogram hverken tager højde for allerede vedtagne skærpede klimakrav eller øgede brændstofafgifter i den tyske transportsektor.

PRESSEMEDDELELSE – Regeringens klimaprogram, der blev offentliggjort i dag, undervurderer den danske klimamanko i 2025, som kun opgøres til 0,5-3,7 millioner tons Co2. Klimaprogrammet tager ikke højde for, at Tyskland både skærper klimakravene til transportsektoren og øger afgifterne på både benzin og diesel, hvilket får flere last- og personbiler, end embedsværket har indregnet, til at tanke benzin og diesel i Danmark. Det vil mindst fordoble mankoen i det danske klimaregnskab.

På den baggrund er den mest sikre vej til at nå klimamålet i 2025 at matche den tyske klimaindsats ved at øge CO2-fortrængningskravet til transportsektoren uden mulighed for at anvende fødevarebaserede biobrændstoffer, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Danmark halter efter Tyskland

Ifølge et lækket notat offentliggjort i Altinget drøfter regeringen i øjeblikket at øge dieselafgifterne med 47 øre, hvilket giver en CO2-reduktion på 0,5 millioner tons – primært fordi de højere dieselpriser vil få færre dieselkøretøjer til at tanke diesel i Danmark. Den øgede dieselafgift medfører en øget omkostning for vognmændene på næsten en milliard kroner, fremgår det af regeringens notat.

Embedsværket har imidlertid ikke taget højde for, at dieselafgifterne i Tyskland i perioden 2023-2025 stiger med cirka 30 øre, og at de tyske afgifter på benzin rammes tilsvarende. Desuden vil en beskeden dansk forøgelse af det danske CO2-fortrængningskrav slet ikke matche en markant skærpelse af CO2-fortrængningskravet på 2,5 procentpoint til 10,5 procent i den tyske transportsektor.

– De tyske afgiftsstigninger og skærpelsen af CO2-fortrængningskravet er besluttet for flere år siden, og derfor er det svært at forstå, at der ikke er taget højde herfor i det danske klimaprogram. Resultatet bliver, at vognmændene bare får en ny kæmpe ekstraregning, uden at det kan ses i branchens klimaregnskab. Ikke mindst når en højere dieselafgift ikke kommer til at give grøn omstilling i branchen, siger Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Som det fremgår af figuren, er det tyske CO2-fortrængningskrav markant højere end det danske. Dette medfører højere brændstofpriser i Tyskland, hvilket flytter salg af brændstof over grænsen fra Tyskland til Danmark.

Undgå fødevarebaserede biobrændstoffer

I stedet bør regeringen fokusere på at øge det danske CO2-fortrængningskrav, så det mindst matcher det tyske, og samtidig bør stigningen selvfølgelig ikke kunne opfyldes med hverken støttede eller fødevarebaserede biobrændstoffer, så der sikres en reel klimaeffekt. Allerede i dag er det sådan, at kun ustøttede biobrændstoffer kan opfylde CO2-fortrængningskravet.

– Ifølge regeringen er CO2-fortrængningskravet markant billigere for vognmændene end dieselafgiften. Og da det er et lovkrav til brændstofleverandørerne, giver det samtidig hundrede procents sikkerhed for, at CO2-reduktionerne bliver nået – når forøgelsen bliver baseret på ustøttede bæredygtige biobrændstoffer. Denne sikkerhed får man ikke med en øget dieselafgift, idet klimaprogrammet påpeger, at grænsehandelseffekterne, som blot er en forventet adfærdsændring, er behæftet med endog meget stor usikkerhed, fastslår Frank Rosager.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.