Efter fremskrivning fra Energistyrelsen: Klimaudfordringerne bør løses med et langsigtet CO2-fortrængningskrav, ikke et quick-fix i 2025

Den nye Klimastatus og -fremskrivning fra Energistyrelsen viser, at Danmark fortsat har betydelige udfordringer med at nå klimamålene. Løsningen er et intelligent CO2-fortrængningskrav med begrænsning af fødevarebaserede biobrændstoffer, hvilket er den billigste og mest sikre vej til at opnå de nødvendige investeringer i grøn omstilling af transporten, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

PRESSEMEDDELELSE –Det er ikke kun 2025-målet, der er et problem. Det er også de danske EU-klimaforpligtelser uden for kvotesektoren, som ikke kan nås uden yderligere tiltag, fremgår det af Klimastatus og -fremskrivning 2023.

Et CO2-fortrængningskrav er en særdeles effektiv vej til at opfylde såvel 2025-målet som EU’s krav, da der er tale om lovkrav, som transportens brændstofleverandører skal opfylde. Eftersom det er teknologineutralt, er det samtidig den billigste vej til klimareduktioner, fordi det giver markedet mulighed for at vælge de bedste og billigste løsninger, som opfylder kravene.

– Men det er ikke lige meget, hvordan man gennemfører CO2-fortrængningskravet. Marienborg-udspillet indikerer, at regeringen overvejer kun at forhøje CO2-fortrængningskravet i 2025 for at leve op til delmålet i dette år. Den opgjorte manko fra Energistyrelsen viser imidlertid, at der er behov for et stort spring frem og ikke et hop på stedet i 2025, siger formand Henrik Høegh fra Biogas Danmark.

En midlertidig forhøjelse af CO2-fortrængningskravet i 2025 vil være en meget dyr løsning med lav klimaeffekt, for det kan stor set kun løses med HVO, hvorfor priserne på et i forvejen dyrt brændstof må forventes at stige voldsomt. Det vil heller ikke sikre investeringer i ny infrastruktur og køretøjer, som er nødvendige for en mere langsigtet omstilling af transporten.

For at sikre en langsigtet og reel grøn omstilling af transporten foreslår Biogas Danmark, at CO2-fortrængningskravet forhøjes med cirka 2 procentpoint, og at der tages højde for ILUC (Indirect Land Use Change), hvilket vil sikre, at der ikke anvendes fødevarebaserede biobrændstoffer til skade for klimaet.

– Det vil medføre investeringer, som sætter gang i konkurrencen om at levere bæredygtige biobrændstoffer, Power-to-X brændstoffer, biogas – og også gerne grøn strøm – billigst muligt til transportsektoren, fastslår Henrik Høegh.

Beregninger fra biogasbranchen viser, at en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet på 2 procentpoint kun vil medføre en prisstigning på cirka 15 øre pr. liter diesel. Til sammenligning er den kommende kilometerafgift på et niveau, der svarer til 3 kr. pr. liter for de tunge lastbiler. Forhøjelsen på 2 procentpoint af CO2-fortrængningskravet vil give en årlig reduktion på 0,7 millioner tons CO2, mens kilometerafgiften giver 0,2 millioner tons, hvilket viser, at fortrængningskravet er et langt mere klimaeffektivt redskab.

Henrik Høegh fastslår samtidig, at Danmark har biogasressourcer, der svarer til cirka det dobbelte af det danske gasbehov frem mod 2030.

– Derfor er det oplagt at sikre, at disse ressourcer udnyttes til en stigende produktion af ustøttet biogas, der kan bidrage til grøn omstilling af den tunge transport, meget gerne i konkurrence med andre løsninger, siger han.

Fakta

  •  KF23 viser, at Danmark ikke er på sporet til at opfylde 2025-målet om en reduktion på 50-54 procent.
  • Danmark har ifølge KF23 en betydelig manko i forhold til sine EU-forpligtelser uden for kvotesektoren (NON-ETS) og for arealer og skov (LULUCF) i perioden 2021-2030 – selv hvis Danmark når 70-procentsmålet i 2030.
  •  En årlig forhøjelse af CO2-fortrængningskravet på 2 procentpoint med ILUC frem mod 2030 vil bringe Danmark i mål i 2025 og sikre, at Danmark opfylder sine EU-klimaforpligtelser.
  •  ILUC står for Indirect Land Use Change og betyder, at når et landbrugsareal i Danmark anvendes til produktion af fødevarebaserede biobrændstoffer, så medfører det, at der et andet sted skal ryddes skov for at få et erstatningsareal, hvor der kan dyrkes fødevarer – hvilket medfører en CO2-udledning.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.