Ros fra Biogas Danmark: Skærpede klimakrav til transportsektoren kan bringe Danmark i mål i 2025

Regeringens udmelding om forhøjelse af CO2-fortrængningskrav i transportsektoren er særdeles positiv og kan sikre, at Danmark når sit klimamål i 2025. Samtidig vil et loft over første generations biobrændstoffer bidrage til at styrke klimaeffekten betydeligt. ”Vi kan levere rigeligt ustøttet biogas til at opfylde et markant højere CO2-fortrægningskrav,” lyder meldingen fra Biogas Danmark.

PRESSEMEDDELELSE – Erhvervslivet var i dag samlet på Marienborg for at drøfte, hvordan Danmark sætter turbo på den grønne omstilling og indfrier de danske klimamålsætninger. Særligt udfordringerne med det danske klimamål i 2025 var et centralt emne.

Regeringen meldte i den forbindelse ud, at klimakravene til transportsektoren skærpes som et led i indsatsen for at opfylde det danske klima-delmål i 2025. Regeringens udspil går på at skærpe CO2-fortrængningskravet til de brændstoffer, der anvendes i transportsektoren, herunder fastsættelse af et et loft over de fødevarebaserede første generations biobrændstoffer. Regeringen vil forhandle om fastlæggelsen af de konkrete krav.

– Udspillet fra regeringen er særdeles positivt og vil have stor betydning for klimaet og for, at Danmark endelig får gang i grøn omstilling af den tunge transport, lyder meldingen fra Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet i transportsektoren vil give et sikkert bidrag til at nå klima-delmålet i 2025, fordi transportsektoren er forpligtet til at opfylde kravet. Desuden er det et godt første skridt til at øge efterspørgslen på ustøttet biogas, der rummer et enormt potentiale for at bidrage til grøn omstilling af den tunge transport i Danmark. Biogas Danmark har tidligere beregnet, at en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med to procentpoint vil levere en reduktion på 0,7 millioner tons CO2.

– Til de journalister, der i dag stillede spørgsmålstegn ved, om der er bæredygtige ressourcer nok til at opfylde et markant skærpet CO2-fortrægningskrav kan vi melde klart ud fra biogasbranchen, at det er der. Vi har et enormt uudnyttet potentiale af biogas, og branchen er klar til en hurtig udbygning, fastslår Henrik Høegh.

Samtidig lyder meldingerne fra regeringen, at gassen i gasnettet forventes at være helt grøn før 2030, og dermed frigøres yderligere biogaspotentiale, som kan gøre gavn i den tunge transport.

Da biogas produceret på husdyrgødning giver den mest effektive CO2-fortrængning, vil en stor del af det forhøjede CO2-fortrængningskrav blive opfyldt med en stigende anvendelse af biogas baseret på husdyrgødning.

– Dermed opnås yderligere en klimagevinst i landbrugssektoren, og vi slår to fluer med et smæk på to af de områder, hvor udfordringerne med den grønne omstilling er størst, nemlig den tunge transport og landbruget, fastslår Henrik Høegh.

Fakta om biogas

  • Biogassen er en kendt teknologi, der allerede i dag leverer betydelige drivhusgasreduktioner ved afmetanisering af husdyrgødning. Disse reduktioner kan øges markant ved at bringe stigende mængder husdyrgødning hurtigt ud af staldene og ind i biogasanlæggene. Samtidig bidrager biogasanlæggene med recirkulering af næringsstoffer til gavn for den danske fødevareproduktion.
  • Biogassen fortrænger desuden store mængder fossilt brændstof, så vi mindsker udledningen af fossil CO2 til atmosfæren.
  • CO2 fra biogas kan lagres i undergrunden eller bindes videre i en PtX fødekæde, i kombination med brint til produktion af brændstofferne e-metan eller e-metanol, til fortrængning af fossilt brændstof og mod forskellige anvendelsesområder.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk