Før samråd med fødevareministeren: Landbruget skal ikke pålægges CO2-afgift på husdyrgødning, der behandles i biogasanlæg

Hvis det senere på året besluttes at indføre en CO2-afgift på landbruget, er det vigtigt at holde fokus på at fremme grønne teknologier som biogas, der kan levere betydelige klimareduktioner i landbruget og sikre udviklingsmuligheder for landmanden.

PRESSEMEDDELELSE – Fødevareminister Jacob Jensen er blevet kaldt i samråd 13. april om Klimarådets seneste statusrapport for 2023.  Klimarådet har påpeget to store udfordringer med den danske klimaindsats. Det gælder indfrielsen af det danske 2025-klimamål, og at Danmark med den nuværende klimapolitik ikke vil være i stand til at indfri EU-klimaforpligtigelserne i ikke-kvotesektoren og for LULUCF, som er arealer og skov.

Fødevareministeren er på samrådet specifikt blevet bedt om at forholde sig til spørgsmålet om en hurtig indførelse af en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer for at sikre klimareduktioner.

– Formålet med en CO2-afgift på landbruget er at fremme grønne teknologier som biogas og sikre en grøn omstilling af landbruget – og ikke at afvikle landbruget, som Klimarådet har foreslået. Derfor er det vigtigt at sikre, at de grønne teknologier kan anvendes til at reducere klimaaftrykket og herigennem undgå en CO2-afgift. Det håber jeg bliver understreget under samrådet, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

I efteråret 2023 kommer Svarer-udvalget med en anbefaling om blandt andet mulighederne for at indføre CO2-afgift på landbrugets biologiske udledninger. Regeringen har meldt ud, at en CO2-afgift på landbruget ikke må koste udflagning af arbejdspladser og dermed CO2-lækage ud af Danmark.

– Ingen ved endnu, hvad Svarer-udvalget vil anbefale, og det er en svær opgave, hvor hensynene til både klima, konkurrenceevne og udviklingsmuligheder skal gå op i en højere enhed. Men en ting er sikkert: Danmark bliver kun et foregangsland, hvis vi med teknologier som biogas sikrer klimaomstilling i landbruget og samtidig bevarer arbejdspladser i landdistrikterne og fastholder fødevareproduktionen i Danmark, siger Henrik Høegh.

Biogas Danmark har på dette grundlag analyseret konsekvenserne af at pålægge en eventuel CO2-afgift på metanudledning fra husdyrgødning, og hvilke klimareduktioner der kan opnås. Beregningerne viser, at biogasteknologi i kombination med hyppig udslusning af gylle samt pyrolyse af den afgassede fiberfraktion kan reducere klimagasudledningerne fra husdyrgødning med over 90 procent i både svine- og kvægproduktion.

Figuren viser udledninger fra husdyrgødning på typiske husdyrbrug samt drivhusgasreduktioner ved anvendelse af teknologier, der sikrer, at gyllen kommer hurtigt ud af stalden og ind i biogasanlægget, samt lagring af biochar fra fibre.

Mere om biogas

Biogassen er en kendt teknologi, der allerede i dag leverer betydelige drivhusgasreduktioner ved afmetanisering af husdyrgødning. Disse reduktioner kan øges markant ved at bringe stigende mængder husdyrgødning hurtigt ud af staldene og ind i biogasanlæggene. Samtidig bidrager biogasanlæggene med recirkulering af næringsstoffer til gavn for den danske fødevareproduktion.

Biogassen fortrænger desuden store mængder fossilt brændstof, så vi mindsker udledningen af fossil CO2 til atmosfæren. Dertil kommer, at biogasanlæggene kan bidrage med at deponere biogassens biogene CO2 i undergrunden og dermed suge CO2 ud af atmosfæren.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.