Biogas Danmark til biogasproducenter: Undgå energiafgrøder, hvis der mangler foder

Varmt vejr og langvarig tørke betyder, at der kan komme mangel på foder til husdyr, og dette skal prioriteres forud for anvendelse af foderegnede biomasser som energiafgrøder til biogasproduktion, lyder meldingen fra Biogas Danmark.

PRESSEMEDDELELSE – Biogas Danmark opfordrer nu de biogasanlæg, der anvender foderegnede biomasser som energiafgrøder, til at undgå at anvende afgrøder til biogas, hvis der er mangel på foder i deres område.

På baggrund af krigen i Ukraine har Biogas Danmark tidligere tilbudt regeringen at styrke energiforsyningssikkerheden på kort sigt med en midlertidig forhøjelse af grænsen for anvendelse af energiafgrøder, så biogasanlæggene kunne øge biogasproduktionen. Regeringen har kvitteret herfor ved ikke at sænke energiafgrødegrænsen fra 12 til 6 procent, men kun til 9 procent.

– Situationen har nu ændret præmisserne for dette. Det gode vejr har betydet, at varmeforbrugerne har brugt langt mindre gas end forventet, og vi kan nu se, at gaslagrene sandsynligvis bliver fyldt inden den kommende vinter. Modsat giver det tørre solskinsvejr markant reducerede udbytter fra markerne. Det betyder, at der i nogle områder i Danmark er stor risiko for mangel på foder til husdyrene, forklarer Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

– Billedet varierer lige nu hen over landet, men vi opfordrer biogasproducenterne til at orientere sig om situationen i deres område og undgå at anvende energiafgrøder og andre foderegnede biomasser, hvis der er mangel på foder i området, fastslår Henrik Høegh.

I forbindelse med aftalen om grøn strøm og varme fra juni 2022 besluttede partierne bag aftalen, at der skal ske en opstramning af anvendelsen af energiafgrøder til biogas, herunder at der ikke må anvendes majs til biogas fra 2025.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.