Green Power Denmark vil tvinge udkantsdanmark ind i el-monopol

Green Power Denmark går planøkonomiens vej med forslag om at forbyde nye gasfyr i 2025 og nedlægge gasnettet i 2035. Lad i stedet forbrugerne vælge de grønne energikilder, der passer bedst til deres bolig og økonomi, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

PRESSEMEDDELELSE – Green Power Denmark har i dag offentliggjort en ny analyse, der anbefaler politikerne at forbyde udskiftning af gaskedler fra 2025 og at lukke gasdistributionsnettet i 2035. Anbefalingerne vil føre til unødvendige monopoltilstande og tvang, som vil sætte både husejere og virksomheder under hårdt pres, lyder kritikken fra Biogas Danmark.

– Monopollignende tilstande, hvor forbrugerne kun kan vælge el, vil reducere konkurrencen om at levere grøn varme bedst og billigst til forbrugerne. Dermed følger en stærkt øget risiko for, at varmeforbrugerne kommer til at betale for høje priser for den grønne omstilling. Det er ren planøkonomi, og det kommer især til at ramme husejere i yderområderne, hvor mange forbrugere ikke kan finansiere en varmepumpe, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Samtidig peger han på, at anbefalingerne fra Green Power Denmark går stik imod anbefalingerne fra regeringens NEKST-udvalg. Fra NEKST-udvalget lyder anbefalingerne netop, at der ikke skal være et krav om en fuld udfasning af gaskedler og lukning af gasnettet i 2035, da det vil være urealistisk at komme under 100.000 gasfyr i 2035. I stedet bør ustøttet grøn gas fra 2030 dække de boliger, der ikke er konverteret til fjernvarme eller varmepumper.

– Vi har foreslået regeringen, at man løser dette ved, at gashandlerne får et CO2-fortrængningskrav, der sikrer, at forbrugerne får en gradvist stigende andel klimaneutral, ustøttet gas, der er afgiftsfritaget lige som el- og biomassevarme, forklarer Henrik Høegh.

Den foreslåede tvangslukning af gasnettet i 2035 vil ikke blot ramme forbrugerne, men også en lang række virksomheder, hvor nogle ikke kan undvære gas i deres processer – og alle har behov for en situation, hvor der er konkurrence om at levere grøn energi til dem. Desuden er næsten alle biogasanlæg tilkoblet gasnettet for at kunne levere biogas ud til kunderne.

– Biogasanlæggene dækker allerede i dag næsten 40 procent af gasforbruget i gasnettet, og med de rigtige markedsbetingelser kan biogas dække hele gasforbruget i 2030. Dermed er der ingen klimagevinst ved at nedlægge gasnettet i 2035. Tværtimod mister Danmark en stor klimagevinst, der skal hentes andre steder, siger Henrik Høegh.

Fakta: Konsekvenser af forbud mod gasfyr fra 2025
Forslaget om at forbyde salg af nye gasfyr fra 2025 vil få alvorlige konsekvenser for varmeforbrugere i de store yderområder, der ikke har fået fjernvarme inden 2025. Hvis det gamle gasfyr bryder sammen, vil forbrugerne alene kunne vælge en varmepumpeløsning.

En varmepumpe er ganske vist energieffektiv, men den er også investeringstung. I ældre huse kræver den yderligere investeringer i efterisolering samt større radiatorflader.

Udfordringen er, at i huse, der er vurderet til under 1,5 millioner kroner, vil det for de fleste forbrugere være umuligt at finansiere en samlet energiinvestering på op mod 150.000 kroner, selv med de støttemidler, der afsættes til varmepumper og tilknyttede energieffektiviseringer.

Med Biogas Danmarks forslag vil forbrugerne kunne vælge et nyt gasfyr og købe grøn biogas, der omdannes til grøn varme. Selv uden afgifter vil den ustøttede biogas være lidt dyrere end fossil naturgas. Forslaget vil åbne for en større variation af løsninger, hvor forbrugerne får mulighed for at investere i billigere luft til luft-varmepumper og elkedler til brugsvand, så biogassen primært bruges til varmeproduktion, når det er rigtig koldt.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.