Ny biogasrekord i 2023 – men nu stopper festen

I 2023 svarede den danske biogasproduktion til 45 procent af gasforbruget og spillede dermed en vigtig rolle for både den grønne omstilling og forsyningssikkerheden. Men væksten er stoppet nu, og der er brug for nye politiske tiltag for at øge biogasproduktionen yderligere, lyder det fra Biogas Danmark.

PRESSEMEDDELELSE – Den danske biogasproduktion slog i 2023 alle tiders rekorder med en produktion på 720 millioner kubikmeter opgraderet biogas, der blev distribueret via gasnettet. Det var næsten 100 millioner kubikmeter mere end i 2022, og dermed svarede indfødningen af biogassen i gasnettet sidste år til 38 procent af aftaget.

En del steder i landet produceres der desuden biogas, som leveres direkte til energiproducenter og industri uden om gasnettet. Når denne biogas medtages, svarede biogasproduktionen til cirka 45 procent af det samlede danske gasforbrug.

– I biogasbranchen er vi stolte over, at vi yder et stort bidrag både til den grønne omstilling og til indsatsen for at gøre Danmark mindre afhængig af fossil naturgas fra udlandet, men det står også klart, at vi har uudnyttede biomasser til langt mere, hvis rammerne bliver til det, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Flere milepæle blev nået

2023 blev i øvrigt et år, hvor flere milepæle blevet nået i den danske biogasproduktion.

En sommerdag i juli leverede biogasanlæggene, hvad der svarer til 123 procent af gasforbruget, og den overskydende biogasproduktion kunne dermed lægges i gaslagrene til senere brug.

For første gang blev der desuden leveret elektrometan til gasnettet. Elektrometan produceres af CO2, der udskilles fra rå biogas, i kombination med grøn brint, der produceres på basis af vindmøllestrøm.

2023 blev endelig året, hvor de to første danske biogasanlæg begyndte produktionen af flydende biogas, som leveres til tunge gasdrevne lastbiler i transportsektoren.

Ingen nye spadestik – og ingen nye biogasanlæg sat i drift

Rekordproduktionen i 2023 var baseret på de nye biogasanlæg, der blev sat i drift i 2022 under den nu lukkede støtteordning, og politisk aftalte nye støtteudbud er blevet udsat igen og igen.

– Desværre måtte vi derfor også konstatere, at vi for første gang i adskillige år oplevede, at der hverken blev idriftsat nye biogasanlæg eller taget spadestik til nye anlæg i 2023. Så det blev også året, hvor væksten foreløbig stoppede, konstaterer Henrik Høegh.

Der er brug for forbedrede rammevilkår for, at der igen for alvor kan komme gang i væksten i den danske biogasproduktion.

– Danmark har fortsat et stort potentiale for at øge biogasproduktionen, og Energistyrelsen forventer, at biogas kan dække hele det danske gasforbrug inden 2030. Hvis det skal ske, er det nødvendigt med flere tiltag. Vi har foreslået en række initiativer, der igen kan sætte gang i biogasproduktionen, og vi håber, at vores forslag bliver taget op i den kommende tids forhandlinger om blandt andet 2025-klimamålet og den grønne skattereform for industrien, siger Henrik Høegh.

Biogas Danmarks forslag, der kan øge biogasproduktionen

  • Et ambitiøst CO2-fortrængningskrav i transportsektoren med et lavt låg over fødevarebaserede biobrændstoffer allerede fra 2025. Dette vil stimulere produktionen af ustøttet biogas i Danmark.
  • CO2-afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet.
  • Udformning af kommende biogasudbud, så flere biogasproducenter byder ind med øget produktion.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.