Biogas Danmark: Grøn fond-aftalen anerkender biogassens klimabidrag i den tunge transport

Fra Biogas Danmarks side kvitteres der for, at aftalen om grøn fond indeholder en kompensation til de vognmænd der rammes af kilometerafgifter på trods af deres grønne investering i biogaslastbiler. For at opnå størst mulig klimaeffekt bør midlerne anvendes til at lette de stigende CO2- og energiafgifter.

PRESSEMEDDELELSE – Dagens aftale om udmøntning af grøn fond indeholder en kompensation på 161 mio. kr. til drift af biogaslastbiler, når den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler træder i kraft 1. januar 2025. Kompensationsmidlerne udmøntes med 29 mio. kr. i perioden 2025-2027 og 25 mio. kr. i 2028-2030.

– Der skal lyde en stor ros til politikerne for, at biogassen anerkendes som et grønt valg i den tunge transport. Samtidigt fortjener det også ros, at man politisk ønsker at hjælpe de vognmænd, der har investeret i biogaslastbiler, så de ikke straffes for at have truffet det grønne valg, når den nye kilometerafgift indføres fra 2025, udtaler Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Ifølge Biogas Danmark er der politisk blevet lyttet til biogasbranchens mangeårige budskab om, at det er forkert at afgifterne aktuelt straffer de vognmænd, der investerer i at køre på klimaneutral biogas i den tunge transport.

Livscyklusanalyse viser stor klimaeffekt af biogas til transport

Anerkendelsen af biogassens rolle i den tunge transport står på et stærkt grundlag, da biogas er det drivmiddel, der bidrager med de største klimagasreduktioner pr. kilometer. Det viser en livscyklusanalyse fra Copenhagen Electric fra 2023, der har sammenlignet lastbiler med forskellige grønne drivmidler, herunder el, brint og biogas.

– Biogas kan levere massive klimagasreduktioner i den tunge transport, og derfor er kompensationen til biogaslastbilerne i høj grad med til at fremme klimaindsatsen i den godstransport, der foregår på vores landeveje, fastslår Henrik Høegh.

Stigende CO2- og energiafgifter på biogas skal lempes

Der er ikke truffet politisk beslutning om, hvorledes de samlede kompensationsmidler i den politiske aftale skal udmøntes. Det skal ske ved en efterfølgende politisk aftale.

– Udfordringen har i mange år været, at ustøttet biogas som det eneste grønne biobrændstof er pålagt CO2-afgifter, som stiger kraftigt fra 2025. Samtidig belastes biogaslastbiler af en højere energiafgift end diesellastbiler pr. kørt kilometer. Foruden den kommende kilometerafgift er det derfor vigtigt, at midlerne særligt bruges til at kompensere ejere af biogaslastbiler for stigende CO2- og energiafgifter, så transportsektoren får et stærkere incitament til at køre på grøn biogas, siger Henrik Høegh.

Det vil samtidig medvirke til at gøre ustøttet biogas mere attraktiv på det danske marked, så Danmark bedre kan overholde sine VE -forpligtigelser i EU – fremfor at lade dem forsvinde til vore nabolande, hvor der er meget kraftigere incitamenter til at købe biogas dokumenteret med oprindelsesgarantier.

– Så det er godt for både klimaet og den grønne omstilling af den tunge transport i Danmark at gøre det mere attraktivt at køre på biogas. Og det er samtidig et kinder-æg, der opfylder 70-procentsmålet, Danmarks forpligtelser til reduktioner uden for kvotesektoren og kravet om cirka 60 procent vedvarende energi i energisystemet i 2030, fastslår Henrik Høegh.

Fakta: Biogaslastbiler leverer den største klimagasreduktion pr. km

En livscyklusanalyse fra Copenhagen Electric fra 2023 viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der sikrer de største klimagasreduktioner pr. kilometer. Samtidig er biogassen det eneste grønne drivmiddel, der bidrager med negative klimagasemissioner. Figuren herover er hentet i Copenhagen Electrics rapport, der viser, at lastbiler, der kører på komprimeret biogas (bioCNG) har en udledning på
-265 gram CO2e pr. kilometer, mens lastbiler på flydende biogas (bioLNG) har en udledning på -259 gram CO2e pr km.

Kilde: Rapporten LCA-sammenligning for den tunge vejtransport, Copenhagen Electric 2023.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.