Klimaudfordringer

Pressemeddelelse - 30.11.2023

Budskab til 2025-forhandlere: Bedst for klimaet, hvis I bliver i forhandlingsrummet

Ny analyse fra Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Biogasbranchen har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.

Artikel - 28.11.2023

Paradoksal CO2-afgift på klimaneutral biogas hæmmer den grønne omstilling i industri- og transportsektorerne i Danmark

Når Folketinget snart beslutter lovgivningen fra aftalen om den grønne skattereform for industri- og erhvervsvirksomheder, er det vigtigt at fjerne et forældet opgørelsesprincip, så virksomheder ikke rammes af de nye CO2-afgifter, men sikres afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Pressemeddelelse - 13.10.2023

Øget dieselafgift får os ikke i mål, fordi skærpede klimakrav til brændstoffer i Tyskland er blevet glemt i analyserne

En forøgelse af dieselafgiften får ikke Danmark i mål i 2025, fordi både skærpede tyske klimakrav og CO2- afgifter øger den danske grænsehandel med benzin og diesel. Derfor er det vigtigt, at regeringen holder fast i et ambitiøst CO2-fortrængningskrav alle år frem mod 2030 baseret på Power-to-X og anden generations biobrændstoffer, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Artikel - 09.10.2023

Green Power Denmarks finanslovsudspil bygger på fejlagtig opgørelse

Green Power Denmarks forslag om at bruge støttemidler fra biogasbranchen til at finansiere en reduktion af elafgiften bygger på en fejlagtig opgørelse. Der er imidlertid andre ledige biogaskroner på finansloven i 2024, og det giver bedre klimaeffekt at refundere CO2-afgiften på ustøttet biogas leveret gennem gasnettet. En sænkelse af elafgiften vil derimod medvirke til at udfordre klimamålene og forsyningssikkerheden ved at fjerne forbrugernes incitament til at energieffektivisere, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Altinget.

Artikel - 26.09.2023

Ny livscyklusanalyse peger på biogas som det grønneste valg til tung transport

Regeringsforslag om et forøget CO2-fortrængningskrav med begrænsning af fødevarebaserede brændstoffer får ekstra luft under vingerne med en ny livscyklusanalyse, der viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de største klimagevinster i den tunge transport, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Artikel - 22.08.2023

Biogas Danmark: Kvoteannulleringer hjælper ikke på danske klimamål

Det er stadig muligt at nå 2025-målet med grøn omstilling i form af grøn transport og hurtigere udbygning af biogasproduktionen. Så undgår Danmark at ty til kvoteannulleringer i EU og kan i stedet investere i langsigtede løsninger, skriver Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen og direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Altinget.

Pressemeddelelse - 21.08.2023

Ny pulje til lagring af biogen CO2 kan sætte ekstra fart i klimaindsatsen

Samling af CCUS-puljens anden fase og Grøn skattereform-puljen er et positivt skridt, der i de kommende politiske forhandlinger bør følges op af en intensiveret indsats for at øge biogasproduktionen og opsamle større mængder biogen CO2.

Artikel - 18.08.2023

En sommer med farligt vejr viser, hvor stort et problem vi har med at nå vores klimamål

Kronik i Avisen Danmark af Esben Tranholm Nielsen, Public Affairs chef i Biogas Danmark.

Artikel - 06.07.2023

Biogas Danmark til Concito: Der er rigelig biogas til både transport, energi og industri

Danmark kan ikke opfylde sine EU-forpligtelser uden for kvotesektoren, hvis vi skal vente på ellastbilerne. Derfor skal vi have et ambitiøst og permanent CO2-fortrængningskrav hurtigst muligt, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Klimamonitor.

Artikel - 03.07.2023

Biogas Danmark til Concito: Jeres kritik af biobrændstoffer er forsimplet

Concito tegner et forsimplet billede af CO2-fortrængningskravet som metode til at opnå klimareduktioner. Et ambitiøst krav er nemlig både en sikker og billig vej til grøn omstilling, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Altinget.

Artikel - 12.06.2023

Biogas Danmark: Det er en dyr lappeløsning, hvis CO2 fortrængningskravet kun hæves kortvarigt

Hvis man vil bidrage til at løse Danmarks klimaudfordringer i forhold til både 2025-klimamålet og de danske klimaforpligtelser i EU uden at købe kortsigtet aflad, så skal CO2-fortrængningskravet hæves alle årene frem mod 2030, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Altinget.

Pressemeddelelse - 09.06.2023

Biogas Danmark til biogasproducenter: Undgå energiafgrøder, hvis der mangler foder

Varmt vejr og langvarig tørke betyder, at der kan komme mangel på foder til husdyr, og dette skal prioriteres forud for anvendelse af foderegnede biomasser som energiafgrøder til biogasproduktion, lyder meldingen fra Biogas Danmark.

1 2 3 4 5 6 7 8

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.