Ny livscyklusanalyse peger på biogas som det grønneste valg til tung transport

Regeringsforslag om et forøget CO2-fortrængningskrav med begrænsning af fødevarebaserede brændstoffer får ekstra luft under vingerne med en ny livscyklusanalyse, der viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de største klimagevinster i den tunge transport, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Forhandlingerne om, hvordan Danmark når 2025-klimamålet, fortsætter ufortrødent på Christiansborg i disse uger. I forhandlingerne indgår blandt andet et forslag fra regeringen om at skærpe klimakravene til transporten ved at øge CO2-fortrængningskravet uden at øge anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer som rapsolie.

I en ny livscyklusanalyse, som Copenhagen Electric har udarbejdet i samarbejde med COWI, er biogas
det drivmiddel, der kan bidrage mest til grøn omstilling af transportsektoren, og dermed opfylde de skærpede klimakrav, der er foreslået af regeringen.

I analysen er der blevet set på, hvilke drivmidler der har det laveste klimaaftryk per kørt kilometer for lastbiler på henholdsvis 12 og 40 tons samt rutebusser.

De drivmidler, der sammenlignes, er el, brint, biogas, 1. og 2. generations biodiesel samt diesel iblandet 7 procent biodiesel. Konklusionen er klar: For lastbilerne er biogasløsningerne baseret på husdyrgødning – enten i form af komprimeret eller flydende biogas – det klart mest klimavenlige brændstof. Også set i forhold til el i den tunge transport.

Der er rigeligt med bioressourcer
Biogas Danmark har gennem lang tid fremlagt analyser, der viser, at der er rigeligt med uudnyttede bioressourcer i form af husdyrgødning og halm til at dække op mod halvdelen af den tunge transport med biogas allerede i 2030. Derfor er det ikke relevant, når analysen fra Copenhagen Electric, nævner, at biogas er baseret på begrænsede ressourcer, idet beregningerne for biogas er bygger på 100 procent husdyrgødning. Suppleres husdyrgødningen med halm, vil biogas fortsat have det laveste klimaaftryk som drivmiddel.
Senest har erhvervslivets tænketank Axcelfuture, i en rapport udgivet i sidste måned konkluderet, at der er mere end rigeligt med bioressourcer i form af husdyrgødning og halm til at sikre en øget anvendelse af biogas i den tunge transport

Analysen fra Copenhagen Electric bør derfor være en øjenåbner i debatten om at nå vores klimamål i 2025 og 2030. Med den nye livscyklusanalyse underbygges det klart, at biogas er det grønneste valg blandt drivmidler i transportsektoren. Det håber vi, at både politikere, vognmænd og markedsaktører i den danske transportinfrastruktur tager med videre.

Konkurrence om CO2-reduktioner
Som en effektiv klimaløsning med et stort ressourcegrundlag kan biogassen i høj grad bidrage til at virkeliggøre regeringens ønske om at øge CO2-fortrængningskravet uden at forøge anvendelsen af de fødevarebaserede biobrændstoffer.

Et CO2-fortrængingskrav medfører lavpraktisk, at brændstofleverandørerne forpligtiges til at reducere CO2-udledningen fra brændstoffer leveret til al transport, og at markedet finder de bedste og billigste løsninger. Da CO2-fortrængningskravet alene kan opfyldes med ustøttede drivmidler vil dette føre til en biogasproduktion, der ligger udover den støttede produktion og bidrager til at løse de sværeste klimaudfordringer, der ligger i transportsektoren og landbruget.

En begrænsning af fødevarebaserede biobrændstoffer vil på én gang bidrage til at gøre biogassen mere attraktiv for markedet og samtidig imødegå en kritik af anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer.

Udenlandske erfaringer – ikke mindst fra Tyskland – viser, at et CO2-fortrængningskrav er et effektivt redskab til at sikre en effektiv grøn omstilling af den tunge transport, hvor markedet får mulighed for at anvende de drivmidler, der giver mest klimaeffekt for pengene. Det tyske eksempel viser til gengæld også, at der politisk er behov for en ambitiøs forøgelse af det nuværende danske CO2-fortrængningskrav alle år frem mod 2030. Dette for at sikre de nødvendige investeringer i biler og infrastruktur og dermed en langsigtet grøn omstilling af transportsektoren.

Dieselafgift vil være dyrere for vognmændene
De politiske forhandlinger har efter sommer fået ekstra næring, fordi Lars Løkke på Moderaternes sommermøde bragte en øget dieselafgift i spil ved siden af et forøget CO2-fortrængningskrav.

Ifølge regeringens beregninger vil en dieselafgift være en dyrere løsning for vognmændene end et forøget CO2-fortrængningskrav, og klimaeffekten vil primært bestå i, at man skubber dieselsalg og dermed CO2-udledning over grænsen til Tyskland – så den reelle effekt for klimaet er begrænset sammenlignet med CO2-fortrængningskravet. Tilmed bliver denne nationale effekt usikker, da Tyskland har besluttet at fordyre diesel med et væsentligt forøget CO2-fortrængningskrav fra 2025.

Samtidig er der den udfordring, at en højere energiafgift på diesel som udgangspunkt også vil blive pålagt biogas. Det er et problem, at ejeren af en biogaslastbil allerede i dag betaler mere i energiafgift pr. kilometer end ejeren af en diesellastbil. Det straffer valget af det mest klimavenlige brændstof i transportsektoren og modvirker dermed den grønne omstilling af den tunge transport.

Derfor bør udfaldet af forhandlingerne være, at man parallelt med et forøget CO2-fortrængningskrav også fjerner skævvridningen af både CO2- og energiafgifter mellem biogas og diesel, som det er tilfældet i vores nabolande.

Artiklen blev bragt i Energy Supply den 19. september 2023.

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.