En sommer med farligt vejr viser, hvor stort et problem vi har med at nå vores klimamål

Kronik i Avisen Danmark af Esben Tranholm Nielsen, Public Affairs chef i Biogas Danmark.

Efter en sommer hvor vores klode har været plaget af tørke, skovbrande og oversvømmelser venter der regeringen en stor opgave, når den snart genoptager forhandlingerne om, hvordan Danmark når sit 2025-klimamål.

Siden foråret har ikke mindst Klimarådet og en række grønne organisationer rettet en markant kritik af den danske klimaindsats og understreget, at Danmarks position som grønt foregangsland er truet. Kritikken gælder særligt hastigheden i den grønne omstilling, og at der sættes spørgsmålstegn ved de teknologivalg, der skal indfri Danmarks klimamål.

Der er mere end nogensinde behov for, at vi får iværksat de mest effektive klimatiltag. Hvis vi ikke når 2025-klimamålet, så bliver rejsen mod at indfri det danske 70-procentsmål i 2030 blot endnu mere vanskelig. Samtidig venter der markante udfordringer med at nå vores EU-klimaforpligtelser frem mod 2030. Senest er det kommet frem, at Danmark kan blive tvunget til at købe andre EU-landes emissionstilladelser for at indfri vores klimamål i EU, hvis ikke den danske klimaindsats kommer op i gear.

Udfordringerne i den danske klimaindsats handler om, at danske lastbiler fortsat kører på fossil diesel, at det er vanskeligt at få gang i landbrugets klimaindsats, ligesom forbruget af fossilt brændstof i industrien skal ned. Alt sammen områder, hvor biogas kan bidrage til at flytte udviklingen markant og i højt tempo.

Skærpede klimakrav til transportsektoren
Det har været genstand for stor kritik, at regeringen vil indfri 2025-klimamålet ved at hæve det såkaldte CO2-fortrængningskrav og dermed øge andelen af grønne drivmidler i transporten.

Et CO2-fortrængingskrav medfører lavpraktisk, at brændstofleverandørerne forpligtiges til at reducere CO2- udledningen fra brændstoffer leveret til al transport, og at markedet selv finder de bedste og billigste løsninger.

Kritikken går på, at forhøjelsen af CO2-fortrængningskravet vil medføre en øget anvendelse af fødevarebaserede biobrændstoffer, men sådan behøver det ikke gå. CO2-fortrængningskravet kan nemlig udformes, så der skabes fri og lige konkurrence mellem el, biogas, brint og andre grønne brændstoffer – og samtidig kan der lægges låg på anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer.

Det vil medføre en både billig og sikker grøn omstilling af transportsektoren. I Tyskland er der allerede nu rigtig gode erfaringer med det, så vi kan bare gå i gang. Og i biogasbranchen er vi helt klar til at tage konkurrencen op med leverancer af store mængder ustøttet biogas.

Biogas kan sikre uafhængighed af russisk naturgas og grøn omstilling
I år kommer biogas til at udgøre tæt på 40 procent af det samlede danske gasforbrug, og Danmark har rigelige ressourcer af affalds- og restprodukter til at kunne dække hele det danske gasbehov.

Ved at fremrykke og sammenlægge eksisterende puljer til biogas, kan biogassen på flere måder bidrage til de danske klimamålsætninger.

En fortsat udbygning af biogasproduktionen er nødvendig for at udfase fossil russisk naturgas og nedbringe udledningerne i landbruget til gavn for en mere klimaeffektiv fødevaresektor. Ved at udbygge biogasproduktionen vil biogasbranchen også øge sit potentiale for fangst og lagring af CO2.

Med biogas kan vi omstille de svære processer i industrien
En række industriprocesser er meget vanskelige og dyre at elektrificere. Her skal vi give industrien mulighed for at skifte de fossile brændstoffer ud med ustøttet biogas.

Virksomheder, der vælger klimaneutral biogas frem for fossil naturgas, straffes i dag med en høj CO2-afgift på biogas, der leveres via gasnettet. Det er dybt problematisk og fremmer på ingen måde indfrielsen af vores klimamål.

I øjeblikket ser ministerierne på, om det er muligt at ændre de danske afgiftsregler. Biogasbranchen opfordrer derfor til at se mod Tyskland og Sverige, hvor man har tilpasset afgiftssystemet, så det går hånd i hånd med den grønne omstilling.

Hvis regeringen og Folketinget træffer beslutningerne, så er biogasbranchen klar til at agere hurtigt og investere massivt i en øget biogasproduktion, der vil gavne både klima, forsyningssikkerhed og beskæftigelse over hele landet.

Kronikken blev bragt i Avisen Danmark den 17. august 2023

Forfatter

Public Affairs chef

Esben Tranholm Nielsen

+45 5127 0139

estn@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.