Green Power Denmarks finanslovsudspil bygger på fejlagtig opgørelse

Green Power Denmarks forslag om at bruge støttemidler fra biogasbranchen til at finansiere en reduktion af elafgiften bygger på en fejlagtig opgørelse. Der er imidlertid andre ledige biogaskroner på finansloven i 2024, og det giver bedre klimaeffekt at refundere CO2-afgiften på ustøttet biogas leveret gennem gasnettet. En sænkelse af elafgiften vil derimod medvirke til at udfordre klimamålene og forsyningssikkerheden ved at fjerne forbrugernes incitament til at energieffektivisere, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Altinget.

Biogas Danmark er helt enig i, at der skal tilbagebetales støtte fra de aktører i biogasbranchen, der har været overkompenseret i biogasstøtteordningen, når dette bliver tilfældet. Dette er en integreret del af støtteordningen på biogasområdet og benævnes overkompensationsregulering.

Men Biogas Danmark har gjort det klart for myndighederne, at beregningsmodellen for støttenedsættelsen, som Green Power Denmark anvender ifølge Altinget den 21. september, ikke er korrekt i forhold til EU´s statsstøttegodkendelse af ordningen. En statsstøttegodkendelse, som branchens investorer har lagt til grund for investeringsbeslutningerne i de mange biogasprojekter, der er realiseret de senere år.

Grønne investorer rammes med tilbagevirkende regulering
Metoden for at beregne støttenedsættelsen er helt afgørende for at fastholde investorsikkerheden og dermed indfrielsen af den grønne omstilling.

Det undrer derfor biogasbranchens investorer, at Green Power Denmark bakker op om en tilgang, der ikke var kendt for investorerne på investeringstidspunktet, og som rammer deres investeringer med tilbagevirkende kraft, uden de reelt er overkompenserede. Det skaber en meget skadelig præcedens for ikke kun investortilliden på biogasområdet, men også for alle fremtidige grønne investeringer i vedvarende energi, Power-to-X mv. i Danmark.

Det er højst overraskende og uforståeligt for investorerne, at beregningsmetoden for støttenedsættelse kun betragter de seneste tre år af en investerings levetid fremfor den samlede investering, som var grundlaget i Danmarks statsstøtteansøgning. Det er intentionen i EU´s bestemmelse for overkompensation at regulere for reducerede omkostninger eller højere indtægter, så den samlede investering ikke overkompenseres. Det vil derfor være forkert løbende at sætte biogasstøtten ned ud fra en snæver 3-årig betragtning, hvor perioder med underkompensering ikke medtages, samt være i modstrid med selve intentionen i overkompensationskravene fra EU.

Tilbagebetaling kontra støttenedsættelse
Støttenedsættelse gennem overkompensationsordningen vil typisk opstå, hvis gaspriserne og dermed salgsindtægterne i en periode stiger markant for de anlæg, der er i drift. Og lad mig gentage: Naturligvis skal der tilbagebetales støtte fra dem, der har været overkompenseret betragtet over den rette periode.

Men tilgangen bør være tilbagebetaling af overkompensation, i stedet for en fremadrettet støttenedsættelse for netop at undgå at ramme de nyeste investeringer, der ikke var i drift i perioden med forhøjede gaspriser. Desuden vil en fremadrettet støttenedsættelse som negativ konsekvens lede til en reduceret fremtidig biogasproduktion, og dermed et mindre klimabidrag til den grønne omstilling. Det positive fremadrettede klimabidrag fra biogasproduktionen kan derimod fastholdes med en tilbagebetalingsmodel, som Energistyrelsen også har i deres overvejelser.

Ledige midler på finanslov skal bidrage til klimaindsatsen
Biogas Danmark har påpeget, at der kan spares 200 mio. kr. på regeringens finanslovsudspil, eftersom det budgetlagte førstkommende biogasudbud – der skulle have været finansieret i 2024 – er forsinket med over ét år.

Green Power Denmarks forslag om at anvende midler til at reducere elafgifterne giver ikke klimamæssig mening, da elgifterne allerede er reduceret på transport- og varmeområdet, hvor det kan påvirke forbrugernes grønne valg.

At nedsætte elafgifterne yderligere for elforbrugere kan derimod fjerne incitamentet til fortsat energieffektivisering, for eksempel hvorvidt forbrugerne vil købe hvidevarer med et lavere elforbrug. I øvrigt forekommer forslaget ikke underbygget – ikke mindst når Green Power Denmark samtidig taler for, at der i forvejen mangler grøn el i energisystemet.

De 200 mio. kr., der er sparet som følge af det forsinkede biogasudbud, kan bedre anvendes til at finansiere en afgiftsfritagelse for ustøttet biogas til fjernvarme, transport og industri. Det vil være helt i overensstemmelse med intentionen i den grønne skattereform fra 2022. Det vil sikre ny ustøttet biogasproduktion, der kan bidrage til grøn omstilling i industrien og den tunge transport, hvor elektrificering er vanskelig.

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 5. oktober 2023.

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.