Alt

Arrangement - 02.10.2024

Energipolitisk Åbningsdebat 2024

Målet er uændret: En klog, grøn omstilling, hvor også effektiv energianvendelse spiller en helt central rolle. Sådan lyder et af ..

Arrangement - 22.10.2024

Nordic Biogas Conference 2024

Nordic Biogas Conference 2024 finder sted den 22.-24. oktober i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Biogas er mere i fokus end ..

Pressemeddelelse - 14.03.2024

Ny tarifmodel stimulerer øget gasforbrug og går stik imod NEKST-udvalgets ”Farvel til gas i danske hjem”

NEKST-udvalget har i dag fremlagt deres anbefalinger i rapporten ”Farvel til gas i danske hjem.” Anbefalingerne kommer lige efter, at Evida har anmeldt en ny tarifmodel, der har den stik modsatte effekt ved at halvere tarifferne for de mest gasforbrugende hjem og industrier, samtidig med at tarifferne forhøjes for fjernvarme og levering af grøn gas.

Artikel - 29.01.2024

CO2-afgiftsrefusion på biogas er nødvendig for grøn omstilling i industrien

Det er et stort paradoks, at virksomheder skal svare CO2-afgift af klimaneutral biogas, når de får den leveret via gasnettet. Det bliver en hæmsko for grøn omstilling i industrien, når de nye CO2-afgifter træder i kraft i 2025. Derfor bør Folketinget sikre, at virksomheder kan få refunderet CO2-afgiften, når de kan dokumentere, at de har købt biogas, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Artikel - 26.01.2024

Det haster med at få indført CO2-afgiftsrefusion for grøn biogas

En ny EU-database for oprindelsesgarantier implementeres i 2024 og betyder, at VE-andelene følger med ud af landet, når oprindelsesgarantier for biogas eksporteres. Derfor haster det med at gøre det mere attraktivt for danske virksomheder at købe især ustøttet dansk biogas, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Altinget.

Pressemeddelelse - 18.01.2024

Stor regning på vej til biogasanlæggene vil give lavere biogasandel i gasnettet end planlagt

Nye og ændrede rammevilkår for biogas gør det mindre attraktivt at producere biogas i Danmark, men til gengæld mere attraktivt at anvende fossil naturgas. Da anden regulering fra 2025 trækker i samme retning, når vi nok ikke 100 procent grøn gas i gasnettet i 2030, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Pressemeddelelse - 11.01.2024

Problematisk at regeringen dropper effektivt klimatiltag

Regeringen dropper effektivt klimaværktøj da forskere har opgjort, at der er færre lavbundsjorde, der udleder klimagasser. Biogas Danmark finder det problematisk, at regeringen dropper et forøget CO2-fortrængningskrav for bæredygtige brændstoffer, og frygter, at Danmark så ikke kan indfri sine EU-klimaforpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men ros for at fastholde kompensation til biogaslastbiler, der i forvejen er ramt af CO2 afgifter og kommende kilometerafgifter.

Pressemeddelelse - 03.01.2024

Ny biogasrekord i 2023 – men nu stopper festen

I 2023 svarede den danske biogasproduktion til 45 procent af gasforbruget og spillede dermed en vigtig rolle for både den grønne omstilling og forsyningssikkerheden. Men væksten er stoppet nu, og der er brug for nye politiske tiltag for at øge biogasproduktionen yderligere, lyder det fra Biogas Danmark.

Artikel - 07.12.2023

Biogas Danmark: Godt at lægge udbud sammen, men der er udfordringer med både udbud og regulering for overkompensation

Energistyrelsen har meldt ud om henholdsvis de kommende biogasudbud og overkompensationsregulering, der skal håndtere for meget udbetalt støtte til biogasproducenterne. Læs Biogas Danmarks kommentar her.

Pressemeddelelse - 30.11.2023

Budskab til 2025-forhandlere: Bedst for klimaet, hvis I bliver i forhandlingsrummet

Ny analyse fra Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Biogasbranchen har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.

Artikel - 28.11.2023

Paradoksal CO2-afgift på klimaneutral biogas hæmmer den grønne omstilling i industri- og transportsektorerne i Danmark

Når Folketinget snart beslutter lovgivningen fra aftalen om den grønne skattereform for industri- og erhvervsvirksomheder, er det vigtigt at fjerne et forældet opgørelsesprincip, så virksomheder ikke rammes af de nye CO2-afgifter, men sikres afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Artikel - 14.11.2023

Se udstillerlisten ved Biogas Danmark Konferencen

Nu kan du se listen over udstillerne ved Biogas Danmark Konferencen i Vingsted Centret den 6. december.

Pressemeddelelse - 13.10.2023

Øget dieselafgift får os ikke i mål, fordi skærpede klimakrav til brændstoffer i Tyskland er blevet glemt i analyserne

En forøgelse af dieselafgiften får ikke Danmark i mål i 2025, fordi både skærpede tyske klimakrav og CO2- afgifter øger den danske grænsehandel med benzin og diesel. Derfor er det vigtigt, at regeringen holder fast i et ambitiøst CO2-fortrængningskrav alle år frem mod 2030 baseret på Power-to-X og anden generations biobrændstoffer, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Artikel - 09.10.2023

Green Power Denmarks finanslovsudspil bygger på fejlagtig opgørelse

Green Power Denmarks forslag om at bruge støttemidler fra biogasbranchen til at finansiere en reduktion af elafgiften bygger på en fejlagtig opgørelse. Der er imidlertid andre ledige biogaskroner på finansloven i 2024, og det giver bedre klimaeffekt at refundere CO2-afgiften på ustøttet biogas leveret gennem gasnettet. En sænkelse af elafgiften vil derimod medvirke til at udfordre klimamålene og forsyningssikkerheden ved at fjerne forbrugernes incitament til at energieffektivisere, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Altinget.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.