Nyt Biogas Outlook 2024: Biogasproduktionen stagnerer, men vækstpotentialet er fortsat stort

Der skal nye rammevilkår til for at få mere ustøttet biogas i Danmark, sagde direktør Frank Rosager, da han præsenterede det nye Biogas Outlook 2024 ved Biogas Danmarks generalforsamling den 10. april.

Biogas Danmark har i mange år berettet om, hvordan biogasproduktionen stiger løbende, men den udvikling er nu gået i stå. Det fortalte Biogas Danmarks direktør Frank Rosager, da han præsenterede det nye Biogas Outlook 2024 ved generalforsamlingen i Vingsted den 10. april.

– Vi kan kan jo godt se sådan på det, at glasset er halvt fyldt, fordi der stadig er et enormt potentiale for at producere mere biogas i Danmark, men problemet lige nu er, at der ikke kommer mere i glasset, hvis rammevilkårene ikke bliver forbedret, fastslog Frank Rosager.

Direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark præsenterede det nye Biogas Outlook 2024 ved brancheorganisationens generalforsamling den 10. april.

Ved generalforsamlingen præsenterede han det nye Biogas Outlook 2024, der viser, hvordan 2023 blev året, hvor alle biogasrekorder blev slået, idet biogas dækkede 45 procent af det samlede gasforbrug, inklusiv den biogas, der leveres direkte fra biogasanlæg til kunder. Men også, at væksten gik i stå.

Selv om der findes bioressourcer til mere end en fordobling af biogasproduktionen, rummer Biogas Outlook 2024 nemlig også historien om, hvordan udviklingen i biogasproduktionen er stagneret i 2023. Og der er få udviklingsmuligheder for at levere mere biogas til gasnettet fremover, da forringede rammevilkår både vil øge biogasproducenternes omkostninger og samtidig begrænse deres indtjeningsmuligheder – med mindre rammevilkårene ændres markant.

Tre scenarier

Ovennævnte situation afspejles i de tre scenarier, der præsenteres i denne udgave af Biogas Outlook:

Energistyrelse scenariet, hvor vi tager udgangspunkt i Energistyrelsens forventninger til gasforbrug og biogasproduktion.

Frozen Policy scenariet korrigerer Energistyrelse scenariet med en række nye rammevilkår, som Energistyrelsen ikke har indregnet i analyseforudsætningerne i  AF23 og klimafremskrivningen i KF24.

Green Policy scenariet tager udgangspunkt i Frozen Policy scenariet suppleret med Biogas Danmarks politikforslag om at sikre markedsbetingelser for en øget produktion og anvendelse af ustøttet biogas i Danmark.

Om Biogas Outlook 2024

Formålet med Biogas Outlook 2024 er at give et grundigt indblik i udviklingsmuligheder i produktion og anvendelse af biogas ud fra tilgængelige bioressourcer og nye teknologier som PtX, CCS og pyrolyse.

Biogas Outlook er tænkt som et opslagsværk og er stedet, hvor man kan finde centrale facts om biogas. Publikationen formidler en mængde data og faktuelle oplysninger om biogassens afledte virkninger inden for klima, landbrug, recirkulering af næringsstoffer, vandmiljø, økonomi, marked samt udviklingen i EU.