Biogas Outlook 2022

Biogas Outlook 2022 giver et grundigt indblik i udviklingen inden for produktion og anvendelse af biogas ud fra tilgængelige bioressourcer, herunder potentialerne i at udnytte indfanget CO2 fra biogas til CO2-lagring (CCS) og Power-to-X (CCU).

Samtidig formidler publikationen en mængde data og faktuelle oplysninger om biogassens afledte virkninger inden for klima, landbrug, recirkulering af næringsstoffer, vandmiljø, gasmarked og beskæftigelse.

Grøn energi, når vinden ikke blæser

Biogas er CO2-neutral energi, der kan lagres og bruges til at sikre, at vi får grøn energi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Den produceres jævnt hen over året, lagres i det landsdækkende gasnet, og kan anvendes præcis når industri, energisektor og transportvirksomheder har behov for det. 

Biogas reducerer udledningen af store mængder drivhusgasser. Det skyldes dels, at biogassen fortrænger store mængder fossilt brændstof, og dels at biogasanlæggene opsamler udledning af klimagassen metan fra husdyrgødning, så metanen ikke slipper ud i atmosfæren.

Hvorfor biogas? - Fordi det er grøn energi, når vinden ikke blæser, skriver Biogas Danmark i en ny informationskampagne om biogas.

Dit madaffald bliver til grøn energi og gødning

Når du putter dit madaffald i den grønne affaldspose, kommer det videre til et biogasanlæg. Her bliver det blandet med husdyrgødning, halm og restprodukter fra industri og landbrug, hvorefter det bliver omdannet til grøn biogas og grøn gødning til markerne. 

På den måde hjælper biogasanlæggene samfundet med at genanvende de næringsstoffer, der er i vores affald og restprodukter, og det er med til at mindske trækket på klodens sparsomme ressourcer.

Biogas gør fødevareproduktionen mere bæredygtig

Biogasproduktionen medvirker til at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion i Danmark.

Biogasanlæggene mindsker udledningen af klimagassen metan fra husdyrgødning, så husdyrproduktionen belaster klimaet mindre.

Samtidig gør biogasanlæggene husdyrgødningen til et bedre gødningsprodukt, idet planterne bedre kan optage de næringsstoffer, der er i gødningen. Det giver dobbelt gevinst i form af, at afgrøderne på marken gror bedre, og at færre næringsstoffer udvaskes til vandmiljøet.

Biogas giver fast arbejde over hele Danmark 

Biogassen er ikke kun en afgørende del af den grønne omstilling, men er også vigtig for beskæftigelsen. Mange industrivirksomheder er afhængige af gas, og Danmark kan producere nok biogas til, at de virksomheder, der har brug for gas, kan blive forsynet med grøn biogas.

Samtidig er tusindvis af mennesker allerede i dag beskæftiget med drift og vedligeholdelse af de eksisterende biogasanlæg. Det er permanente jobs i landdistrikter, hvor det er svært at skabe nye jobs.

Så biogassen bidrager til at fastholde og skabe jobs over hele landet – og bidrager dermed til et Danmark i bedre balance.

Danske virksomheder betaler CO2-afgift for grøn biogas

Danmark har samme CO2-afgift på grøn biogas og fossil naturgas, når det bliver leveret via gasnettet. Dermed har de danske virksomheder ingen afgiftsmæssige incitamenter til at vælge biogas frem for kul, olie eller fossil naturgas.

Sådan er det ikke i flere af vores nabolande. I Sverige er der høj CO2-afgift på fossile brændstoffer. Til gengæld kan virksomhederne få refunderet CO2-afgiften, når de kan dokumentere, at de har købt dansk biogas. Forskellen mellem landene betyder, at hovedparten af den danske biogas i dag eksporteres.

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.

Tilmeld