Biogas løser de svære klimaudfordringer

Biogas løfter nogle af de sværeste udfordringer i klimakampen – nemlig at reducere udledningen af drivhusgasser fra blandt andet landbruget, den tunge transport og industrien. Biogasanlæggene opsamler drivhusgassen metan fra husdyrgødning. Denne metan kalder vi biogas, og den anvendes til at fortrænge fossile brændstoffer, eksempelvis diesel i varebiler, lastbiler og busser. Biogasdrevne kraftvarmeværker og varmekedler sikrer, at der skrues op og ned for el- og varmeproduktion, så der bliver kompenseret for udsvingene i elproduktionen fra sol og vind. Endelig har industrien behov for biogas, specielt til produktionsprocesser ved meget høje temperaturer, hvor el ikke er en mulighed.

Biogasanlæg gør fødevareproduktionen mere bæredygtig

Biogasanlæg er gødningsfabrikker, der sørger for, at næringsstofferne i dit og mit madaffald samt organiske restprodukter fra industrien recirkuleres som gødning på landmændenes marker. Udover at opsamle metan fra husdyrgødning gør biogasanlæggene husdyrgødningen til et bedre gødningsprodukt, som planterne lettere kan optage. Det øger udbytterne på marken og skåner vandmiljøet.

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og viden direkte i indbakken.

Tilmeld