Stort potentiale for biogas til den tunge transport

Der er rigelig med biogas til både industri, energisektor og tung transport, sagde Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark, da HV-Transport markerede købet af Danmarks første 50-tons biogaslastbil. Læs hele talen her.

DOKUMENTATION: Henrik Høeghs tale ved HV-Transports arrangement om biogas til tung transport den 14. juni 2021:

“Tak for ordet – og tak til HV-Transport, der har taget initiativ til arrangementet her. Med indkøbet af den flotte lastbil derovre, er I med til at gå foran og vise vejen for grøn omstilling af den tunge transport. Stor cadeau for det.

I Biogas Danmark er vi glade for at være med i dag, og det er dejligt, at så mange har vist interesse for arrangementet.

Jeg vil først lige fortælle, hvad Biogas Danmark er for en størrelse. Vi er brancheorganisationen for alle dem, der har en interesse i biogas. Det vil sige både biogasproducenter og leverandører af biomasse, teknologi og rådgivning. Desuden organiserer vi aftagere af såvel biogas som gødning fra biogasanlæggene.

Og så til sagen.

Allerede i dag har vi verdens grønneste gasnet, og vi kan sørge for, at gasforbruget er helt grønt allerede i 2030. Gasnettet er dermed på fuldstændig den samme rejse som vores elnet. De tal jeg nævner nu, kan ses i det faktaark, der er delt ud.

Det er vigtigt at slå fast, at der er rigelige bæredygtige bioressourcer til, at biogas kan spille en central rolle i den grønne omstilling. Vi har netop gennemført en stor analyse i Biogas Outlook 2021, der viser, at biogassen kan dække både industriens og energisektorens gasbehov i 2030. Herudover kan biogas dække 15 procent af energibehovet i lastbiler og varebiler. Det svarer til, at 7.500 store lastbiler kører på biogas.

Og potentialet er endnu større. I forhold til niveauet i 2030 er der bæredygtige ressourcer til 50 procent mere biogas, som kan komme til i årene efter 2030.

Hertil kommer et stort potentiale for power-to-x. Allerede i dag udskilles CO2 fra biogas, inden biogassen tilføres gasnettet. Sammen med overskudsstrøm fra for eksempel sol og vind kan denne CO2 anvendes til at producere store mængder elektrometan. Det vil give yderligere grøn metan til omstilling af især den tunge transport.

Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark, holdt den indledende tale ved arrangementet i Herning.

Potentialerne rækker altså langt ud over det gasbehov vi umiddelbart kan se fra nu af og de næste 10 år, så der er rigtig gode grunde til at se muligheder fremfor begrænsninger, når det kommer til biogas.

Hvis det realistiske potentiale udnyttes, så vil biogassen bidrage med en CO2-reduktion på cirka 3,7 millioner tons i 2030 – vel at mærke på nogle af de områder, hvor det er sværest at nå i mål med den grønne omstilling.

Det vil sige i landbruget, i de mest energikrævende industrier og i energisektoren, hvor der bliver brug for biogas, når der er mørkt og vindstille. Og så selvfølgelig i den tunge transport, hvor biogassen allerede nu kan levere markante klimagevinster.

EU’s nye VE-direktiv bliver implementeret i Danmark om 14 dage. Ifølge direktivet vil en lastbil som den vi kigger på her, kunne reducere CO2-udledningen med op mod 200 tons om året, når den kører på biogas fra husdyrgødning.

Til sammenligning giver det en besparelse på 2,5 tons om året at fjerne en fossil personbil fra vejene, så vi kan nå rigtig meget ved at få flyttet en del af lastvognene over på biogas.

Og det er ikke engang dyrt set i forhold til en række andre klimavirkemidler vi har i spil.

Regeringen har beregnet, at biogas koster 1.250 kr. pr. ton CO2. Udfasning af olie- og gasfyr koster 1.300 kroner. Opsamling og lagring af CO2 koster 1.350 kroner, mens 1 million elbiler i 2030 vil koste 3.800 kroner pr. ton CO2. Så biogassen ligger slet ikke dårligt, når man ser på prisen for at nå 70 procents målet i 2030. Og husk lige… det er alt sammen regeringens beregninger.

Desværre står vi i en situation, hvor den seneste grønne transportaftale svækkede incitamenterne for at bruge biogas i den tunge transport. Da man droppede kravet om iblanding af avancerede biobrændstoffer, fjernede man en klar konkurrencefordel for biogas i den tunge transport. Det skyldes, at kravene i transportaftalen nu kan opfyldes udelukkende med billige, fødevarebaserede biobrændstoffer med en meget lav klimaeffekt. Situationen ser svær ud i hvert fald indtil 2025, hvor der formentlig kommer de såkaldte ILUC-krav som en slags afløser for kravet om avancerede biobrændstoffer.

Derfor må vi påskønne det så meget mere, når et projekt som dette bliver til virkelighed imod alle odds.

Samtidig er biogassen belastet af, at et transportfirma kommer til at betale 25 procent mere i afgifter, hvis firmaet vælger biogas frem for fossil diesel. Det skyldes blandt andet, at der betales CO2-afgift for biogas, hvilket jo er helt urimeligt. Faktisk er afgifterne på biogas til transport så høje, at de stort set opvejer støtten til biogasproduktionen.

Men hvad er det så, der skal til nu, for at transportsektoren kan bruge biogassen som løftestang for den grønne omstilling. Grundlæggende er der to forskellige veje, man kan gå:

Den ene mulighed er at vedtage nye støttepuljer, som er målrettet biogasproduktion til den tunge transport. Det har man gjort i Sverige og Norge.

Den anden mulighed er at gøre biogas attraktivt for markedet, sådan som man for eksempel har gjort det for el i Danmark. Det vil sige at gennemføre afgiftslempelser eller omlægning af afgifter suppleret med støtte til tankinfrastruktur og indkøb af de første lastvogne.

Hvis biogassen bliver gjort tilstrækkeligt attraktiv for markedet, vil det øge biogasproduktionen, uden at statens støtte til biogas stiger. Det vil være til gavn for både transportsektoren og det nationale klimaregnskab.

Så jeg har grundlæggende to hovedbudskaber, som jeg håber I politikere vil tage med tilbage til Christiansborg:

  1. Der er et rigeligt stort og bæredygtigt potentiale for, at biogas kan levere et markant bidrag til omstilling af den tunge transport inden for få år.
  2. Der er flere veje I kan gå – enten mere støtte eller at gøre biogassen attraktiv for markedet – men det er først og fremmest vigtigt, at I går hjem og får rettet op på den grønne transportaftale hurtigst muligt.

Vi er selvfølgelig klar til at tage snakken om, hvordan vi kan gøre det bedst muligt både for samfundet, transportsektoren og klimaet. Og så er vi også med på selv at agere. Med bedre rammevilkår har biogasbranchen jo selv i størrelsesordenen 300 lastbiler, der kunne stilles om til biogas.

Med disse ord vil jeg runde af med at ønske stort tillykke med lastbilen til HV-Transport!”

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.