Scania: Biogas er den billigste og mest effektive løsning til tung transport

Lavere afgifter og flere tankstationer til biogas vil bane vej for CO2-reduktioner her og nu i den tunge transport, lød det fra Scania og Iveco ved webinar om biogas til tung transport.

– Vores konklusion lige nu på de muligheder, der er i Danmark, er at køre på biogas er den billigste og mest effektive måde at gøre noget for klimaet på.

Så klart lød budskabet fra lastbilproducenten Scanias salgsdirektør Anton Freiesleben, da DTL – Danske Vognmænd og Biogas Danmark holdt et webinar om biogas til den tunge transport den 23. juni.

– Vores anbefaling er, at når det kan lade sig gøre, så er biogas det første, man skal prøve at kigge på. Når ikke biogas kan lade sig gøre, så kunne enten HVO eller biodiesel være en mulighed. Endelig er der hybrid-elektriske eller fuldelektriske batterilastbiler, der er dyre, men kan have en berettigelse for eksempel på steder, hvor der er nulemissionskrav, sagde Anton Freiesleben.

13 kroner ekstra per container

Som grundlag for anbefalingen præsenterede Anton Freiesleben TCO-beregninger for en treakslet containerlastbil. I regnestykket kører lastbilen 60.000 kilometer om året. Beregningerne viste, at biogaslastbilen er knap 3.000 kroner dyrere i drift end en tilsvarende dieselbil, når både mandskab, kapitalomkostninger og brændstofudgifter regnes ind.

Salgsdirektør Anton Freiesleben præsenterede TCO-beregninger for en treakslet containerlastbil, som viste, at biogas både giver mest CO2-reduktion og er tættest på at være konkurrencedygtig med fossil diesel. Hent video og præsentationer fra webinaret ved at klikke på billedet.

Han oplyste, at med 215 containere om måneden ville vognmandens merpris være på 13 kroner per container – en merpris, der kunne give plads til en merindtjening, fordi kunderne måske gerne ville betale 150 kroner ekstra for at få en container leveret med en biogaslastbil.

– I og med, at biogas kan give en 100 procent CO2-reduktion eller mere, er biogassen ubetinget den mest effektive og økonomiske måde at nå klimareduktioner på med danske rammebetingelser. Hvis vi så kan få sat afgiften på biogassen ned, så vil det hjælpe yderligere, sagde Anton Freiesleben.

Kom i gang nu

Han opfordrede vognmændene til at komme i gang i stedet for at sidde på hænderne. Det er bedre at gøre lidt end ingenting.

– Vi har den udfordring, at vi skal halvere udledningerne for hver 10 år, der går, og hvis vi sidder på hænderne og venter 10 år, så har vi mistet en halvering. Derfor er det en god idé at sætte i gang med den teknologi, der findes nu, og ikke sidde og vente på det man populært kalder the silver bullet. Det kan godt tage 10, måske 15 år, inden man har sådan én, sagde Anton Freiesleben, der oplyste, at 14 danske virksomheder aktuelt anvender Scanias lastbiler til biogas.

Markant klimaeffekt fra husdyrgødning

Sustainability manager Morten Bandier fra lastbilproducenten Iveco forklarede, at den høje klimaeffekt ved biogas skyldes, at biogasanlæggene opsamler metan fra husdyrgødning, hvorved udledningen af drivhusgasser fra landbruget reduceres, og samtidig anvendes metanen som et grønt brændstof til at fortrænge fossil diesel i lastbiler.

Dermed reduceres udledningen af metan, ligesom ophobningen af fossilt CO2 i atmosfæren fra brændstof bremses. Det giver en dobbelt klimaeffekt.

– Det betyder, at med VE-direktivet kan virksomheder reducere drivhusgasudledningen med op mod 202 procent, hvis de kører på biogas fra husdyrgødning, forklarede Morten Bandier.

Minimal metanudledning

I sin indledning til webinaret nævnte chefkonsulent Søren Büchmann, at der har været udtrykt bekymring for metanudledningen fra lastbilerne.

Morten Bandier fra Iveco oplyste i den forbindelse, at Iveco har målt udledningerne, og at metanudledningen for lastbiler til komprimeret biogas (CBG) ligger på 0,04 procent. For en 40 tons lastbil, der kører 130.000 km om året, svarer det ifølge Iveco til 13 kg metan.

Efter webinaret har Biogas Danmarks analyseafdeling regnet videre på tallene. De 13 kg metan svarer til 325 kg CO2-ækvivalenter. Det skal holdes op imod, at den samme lastbil med biogas i tanken sparer 76.000 kg CO2 alene ved fortrængning af fossil diesel – og det dobbelte, hvis biogassen stammer fra husdyrgødning, og man medregner de opstrøms klimaeffekter jævnfør EU’s VE-direktiv.

Der mangler tankstationer

Morten Bandier efterlyste samtidig flere tankstationer til biogas i Danmark. Danmark har 17 offentligt tilgængelige tankstationer til biogas. Selv om fire mere er på vej, er det langt fra nok.

Sustainability manager Morten Bandier fra Iveco viste, at Danmark er langt bagud i forhold til det øvrige Europa med hensyn til etablering af tankstationer til gasdrevne køretøjer. Hent præsentationer og video fra webinaret ved at klikke på billedet.

– Hvis vi ser på landene omkring os, er der langt flere tankstationer til gasdrevne køretøjer. Hvis vi skulle have samme tæthed af tankstationer i Danmark, som man har i Tyskland, skulle vi have 90 tankstationer til biogas i Danmark. I Sverige er der 198 tankstationer til biogas, så vi har et stykke vej endnu, sagde Morten Bandier.

Artiklens forfatter

Kommunikationschef

Poul Erik Pedersen

+45 2052 4318

pop@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.