Replik: Forøget biogasudbygning bringer Danmark tættere på 70-procentsmålet

Biogas er blandt de billige klimavirkemidler og bidrager til den cirkulære økonomi. Derfor er det rigtigt set af Dan Jørgensen at holde fast i, at biogasudbygningen skal fortsætte, skriver direktør Frank Rosager i et debatindlæg på fagbladet Ingeniørens hjemmeside.

I Ingeniørens omtale af øgede støtteomkostninger til biogas den 9. december bliver der præsenteret et skævt billede af biogasproduktionen. Det er korrekt, at biogasproduktionen i den nu nedlukkede støtteordning bliver højere end forventet, men det er en afgørende del af historien, at den øgede biogasproduktion bringer Danmark tættere på 70-procentsmålet med en særdeles fornuftig økonomi.

Derfor har regeringen da også klogeligt lagt op til at fastholde både den øgede biogasproduktion og de nye udbudspuljer, der blev besluttet i forbindelse med klimaplanen for energi og industri før sommerferien.

Den forventede stigning i biogasproduktionen er ifølge regeringen på 10 petajoule til 42 petajoule og reducerer udledningen af klimagasser med ekstra 0,6 millioner tons CO2 i 2030. Til sammenligning bidrager aftalen om 775.000 elbiler i den nyligt indgåede transportaftale med en CO2-reduktion på 0,5 millioner tons CO2 i 2030.

Danmark kan ikke undvære hverken biogassen eller elbilerne, men det er faktuelt forkert, når Ingeniøren citerer Enhedslisten for en udmelding om, at biogas er den suverænt dyreste klimateknologi.

Forskellen i pris på de to nævnte virkemidler er markant. Støtteomkostningen til biogas i den hidtidige støtteordning er på cirka 1.600 kroner pr. ton CO2. Til sammenligning viser Bilkommissionens rapport, at CO2-skyggeprisen for 750.000 elbiler er på 3.400 kroner pr. ton CO2.

I Regeringens klimaprogram for 2020 forventes, at de kommende udbud af biogas vil føre til yderligere 10 petajoule biogas til en CO2-skyggepris på 1.250 kr. pr. ton CO2. Den lavere skyggepris skyldes faldende omkostninger til biogasproduktionen.

Dermed når biogasproduktionen op på 50 petajoule biogas og en CO2-reduktion på mere end 3 millioner tons i 2030, så biogassen bidrager markant til, at Danmark kan nå 70-procentsmålet med en fornuftig økonomi. I det regnestykke har man ikke engang inkluderet biogasanlæggenes store bidrag til den cirkulære økonomi ved at håndtere både husholdningsaffald, industriaffald og husdyrgødning, så vores recirkulering og udnyttelse af næringsstoffer optimeres.

Der er ingen tvivl om, at biogas hører til i den billige ende af de klimavirkemidler, Folketinget har til rådighed. Og med de ekstra fordele, biogassen giver i forhold til den grønne omstilling, så er biogassen en god investering for samfundet.

Debatindlægget blev bragt på fagbladet Ingeniørens hjemmeside den 10. december 2020.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.