Manglende minister-koordinering kan bremse grøn omstilling af den tunge transport

Transportminister Benny Engelbrechts udtalelser er ikke på linje med Grøn Gasstrategi fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og den nyeste regulering om ustøttet biogas til den tunge transport. Det kan frygtes, at heller ikke skatteministeren er opdateret på den nye regulering, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i MobilityWatch.

Meget tyder på, at der er et stort behov for koordinering mellem en række ministerier, så der bliver klarhed over mulighederne for at anvende ny ustøttet biogas til den tunge transport.

Det var nemlig ikke i overensstemmelse med regeringens grønne gasstrategi og den nyeste regulering på området, da transportminister Benny Engelbrecht i et interview med MobilityWatch den 3. januar sagde, at anvendelse af biogas til transport ikke giver en reel klimaeffekt.

Udtalelse bygger på forældet regulering
Transportministeren byggede sine udtalelser på Klimarådets rapport om grøn omstilling af transporten, der udkom i efteråret 2021. Her konkluderede rådet, at eftersom der kun bliver produceret den mængde biogas, der gives støtte til, så vil anvendelse af biogas i transportsektoren tage biogassen fra andre sektorer, der i stedet kommer til at bruge naturgas.

Dette var korrekt i den regulering, der gjaldt frem til udgangen af 2021, men fra 1. januar 2022 har Folketinget implementeret EU’s CO2-fortrængningskrav på transportområdet, hvilket betyder, at argumentationen ikke længere holder. Det fremgår af regeringens grønne gasstrategi, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sendte ud lige før jul.

”Biogas har en meget høj CO2-fortrængningsevne, da det er affaldsbaseret i modsætning til første generations biodiesel. EU’s fortrængningskrav til vejtransporten kan kun opfyldes uden brug af anden støtte. Anvendelse af ustøttet biogas vil derfor kunne bidrage til yderligere CO2-reduktioner, da CO2-fortrængningskravet i vejtransporten vil kunne øge biogasproduktionen yderligere,” skriver regeringen i den grønne gasstrategi og understreger, at der er et betydeligt potentiale for anvendelse af biogas til især den tunge transport.

Situationen viser hvor vigtigt det er, at de relevante ministre sørger for at holde hinanden opdateret, da transportministerens udtalelse bygger på forældet regulering.

Vigtig info til skatteministeren
Med udsigt til, at der i de kommende måneder skal diskuteres grøn skattereform, er det vigtigt, at også skatteministeren og finansministeren bliver opdateret på, hvordan CO2-fortrængningskravet fungerer, da situationen lige nu er den, at biogas både skal leveres uden støtte og samtidig beskattes med CO2-afgift, når den leveres til transportsektoren via det landsdækkende gasnet – en beskatning, der ikke giver mening, og som vil blive en alvorlig barriere for den grønne omstilling af den tunge transport, når CO2-afgifterne begynder at stige.

Skatteministeren har tidligere afvist en CO2-afgiftsrefusion for biogas, der leveres til transport, blandt andet med den begrundelse, at der i stedet gives tilskud til biogas. Dette er her fra 2022 ikke længere tilfældet, hvorfor ustøttet CO2-neutral biogas bør fritages for afgifter, når den leveres til transportsektoren.

Energinet udsteder oprindelsesgarantier, der følger med biogassen, og her fremgår, om denne har modtaget støtte eller ej. Dermed har Energistyrelsen dokumentation for, at det er ustøttet biogas, der anvendes. Samme dokumentation bør Skat kunne anvende til en CO2-afgiftsrefusion.

Debatindlægget blev bragt i MobilityWatch den 7. januar 2022.

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.