Hurtig biogasudbygning og CCS-udbud for biogen CO2 kan levere markante CO2-reduktioner i 2025

Fremrykning af biogasudbud og gennemførelse af forsinkede CCS-udbud for biogen CO2 kan dække op mod halvdelen af de CO2-reduktioner, der ifølge Klimarådet mangler i 2025 – og samtidig sikre dækning af hele det danske gasforbrug i 2027.

PRESSEMEDDELELSE – Der skal sættes meget mere fart på den grønne omstilling, hvis Danmark skal nå delmålet om en drivhusgasreduktion på 50-54 procent i 2025. Ifølge Klimarådets nye statusrapport mangler Danmark fortsat at reducere med mellem 0,9 og 4 millioner tons, og den manko kan biogassen gøre et stort indhug i, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

– Med en hurtig udbygning af biogasproduktionen kan biogassen dække op mod halvdelen af den drivhusgasreduktion, der mangler i 2025. Det, der skal til, er, at regeringen og Folketinget sætter fart i fremrykningen af de allerede besluttede biogasudbud, sådan som det allerede fremgår af regeringsgrundlaget, siger Henrik Høegh.

Desuden skal staten få sat gang i de forsinkede CCS-udbud for biogen CO2.

– De mange biogasanlæg, der leverer biogas til gasnettet, råder over en let tilgængelig biogen CO2, der kan lagres i undergrunden. Derfor er det vigtigt, at staten nu tager sig sammen og får gennemført udbuddene for biogen CO2, så vi kan komme i gang med CO2-lagringen, fastslår Henrik Høegh.

En fremrykning af biogasudbuddene kan i 2025 bidrage med en drivhusgasreduktion på 440.000 tons CO2-ækvivalenter, alene ved fortrængning af fossile brændstoffer og reduktion i udledningen af klimagasser i landbruget. Samtidig vil fremrykningen af udbuddene sikre, at det danske gasforbrug kan dækkes 100 procent med biogas allerede i 2027.

Desuden betyder fremrykningen af biogasudbuddene, at de danske biogasanlæg i 2025 kommer op på et samlet potentiale på 1,6 millioner tons biogen CO2, der kan lagres i undergrunden og dermed levere et massivt bidrag til at Danmark kan nå klimamålene.

 

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.