Grøn Gasstrategi peger på stort potentiale for biogas til tung transport

Biogas står helt centralt i en ny Grøn Gasstrategi fra regeringen, der fastslår, at Danmark har nok biomasseressourcer til at gøre gasforbruget helt grønt. Samtidig er der god sammenhæng til den nye Power-to-X strategi.

PRESSEMEDDELELSE – Det er vigtigt, at regeringen med gasstrategien slår fast med syvtommersøm, at Danmark har tilstrækkeligt med bæredygtige bioressourcer til at gøre hele det danske gasforbrug grønt, og at biogassen rummer et stort potentiale for at levere grøn omstilling af den tunge transport.

Sådan lyder den klare melding fra Biogas Danmarks formand Henrik Høegh, der hilser regeringens nye grønne gasstrategi velkommen.

– Vi er meget tilfredse med strategien, og meldingen fra biogasbranchen er, at vi er klar til at sætte ekstra fart i produktionen, så vi for alvor kan få taget hul på den grønne omstilling af vejgodstransporten, fastslår Henrik Høegh.

Regeringens strategi bekræfter desuden, at biogassen skal levere back-up til energisystemet, så Danmark får forsyningssikkerhed i el- og varmeproduktionen, og at biogassen skal dække industriens behov for grøn energi i det omfang, el ikke er en mulighed.

God sammenhæng mellem biogas og Power-to-X

Samtidig glæder Henrik Høegh sig over, at der er god sammenhæng mellem gasstrategien og den Power-to-X strategi, der ligeledes offentliggøres i dag.

– Den grønne gasstrategi peger på, at biogasanlæggene kan levere store mængder CO2. Samtidig udpeger Power-to-X strategien de områder i Nord- og Vestjylland samt Sydsjælland og Lolland Falster, hvor produktionen af de grønne Power-to-X brændstoffer skal udvikles, hvis forstærkningerne af elnettet skal minimeres. Disse områder passer godt sammen med biogasproduktionen, så der er rigtig god sammenhæng mellem strategierne, siger Henrik Høegh.

Det vigtigste fra Grøn Gasstrategi ifølge Biogas Danmark

  • Biogas er det centrale element gennem hele Grøn Gasstrategi. I visionen for gassens rolle i den grønne omstilling slår Grøn Gasstrategi fast, ”at der er biomasseressourcer nok til de grønne gasser, som der er brug for til den grønne omstilling af gasforbruget.”
  • Grøn Gasstrategi understreger, at produktionsomkostningerne for biogas ikke kan sammenlignes med produktionsomkostningerne for vedvarende el, da biogas har nogle egenskaber, el ikke har, og kan nogle ting, el ikke kan. Biogas kan bl.a. lagres i store mængder i det eksisterende gassystem og kan skabe en flamme samt meget høje temperaturer.
  • Blandt de lagerbare energiprodukter er biogas på kort sigt billigere end samtlige Power-to-X brændstoffer og på langt sigt fortsat billigere end ammoniak og metanol. (Figur 18)
  • Biogas skal bidrage til generel energiforsyningssikkerhed, være back-up og sikre den nødvendige fleksibilitet i både el- og varmeforsyning.
  • Biogas skal sikre danske, at danske industrivirksomheder har adgang til grøn energi i de tilfælde, hvor el ikke er en mulighed. Dermed sikres danske arbejdspladser mod udflytning til udlandet.
  • Biogas rummer et stort potentiale for grøn omstilling af især den tunge transport. Fra 1. januar 2022 indføres et CO2-fortrængningskrav, hvor ustøttet biogas har en fordel, da det har en stor CO2-fortrængningsevne, fordi det er affaldsbaseret i modsætning til 1. generations biodiesel. EU’s CO2-fortrængningskrav til vejtransporten kan kun opfyldes uden anden støtte, og anvendelsen af ustøttet biogas i den tunge transport kan derfor medføre yderligere CO2-reduktioner.
  • Biogasanlæggene kan i 2030 levere op mod 1,4 millioner ton CO2, der kan anvendes til CO2-lagring og Power-to-X produktion. Grøn Gasstrategi peger på muligheden for, at der kan etableres rørledninger til opsamling af CO2 fra bl.a. biogasanlæg til lagring og Power-to-X produktion. Dermed kan biogasanlæggene også bidrage til sektorkobling og afbalancering af energisystemet (Figur 22).
  • Regeringen vil arbejde for at der sikres et fremtidigt europæisk marked for afsætning af grønne gasser, herunder biogas, med oprindelsesgarantier som dokumentation.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.