Forslag om energiafgifter rammer industriens grønne omstilling

Regeringen risikerer at tabe industriens grønne omstilling på gulvet, fordi CO2-neutral biogas fra affald og husdyrgødning bliver pålagt samme høje afgifter som fossil gas og kul.

PRESSEMEDDELELSE: Regeringen har med sit udspil til grøn skatteform valgt at forhøje den generelle energibeskatning. Dette er særligt uheldigt i forhold til de virksomheder, som ønsker at udskifte fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas med biogas, da biogas leveret via gasnettet skal beskattes som naturgas og kul.

– Der findes allerede et statsligt anerkendt system, som entydigt sikrer, at virksomheder bruger biogas, når de køber oprindelsesgarantier, som det statslige Energinet udsteder. Derfor er det helt uforståeligt, at regeringen ikke sikrer, at dette system accepteres skattemæssigt på linje med anerkendelsen hos de myndigheder, der blandt andet håndterer EU’s CO2-kvotesystem, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Når oprindelsesgarantierne ikke anvendes til at adskille afgifterne på biogas fra fossil naturgas i gasnettet, fjerner regeringen incitamentet hos virksomhederne til at skifte væk fra fossil energi.

Biogas fra omkring 50 danske biogasanlæg pumpes ind i det danske gasnet. Mængden af biogas i gasnettet dokumenteres omhyggeligt af statsejerede Energinet.dk. Alligevel bliver den fossilfrie biogas i gasnettet beskattet som om den var fossil naturgas eller kul. Foto: Nature Energy.

Kun hvis biogassen leveres direkte fra biogasanlæg til virksomhed, er biogassen undtaget fra afgiftsforhøjelsen ligesom andre fossilfrie energikilder.

Derfor er risikoen, at samfundet påføres store ekstra udgifter til at etablere parallelle gasledninger til at føre biogas frem til virksomhederne frem for at bruge den allerede eksisterende gasinfrastruktur, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

I stedet for at beskatte biogas, bør Danmark lade sig inspirere af Sverige, hvor virksomheder kan få refunderet afgifter på biogas, når den leveres via gasnettet. Netop oprindelsesgarantierne anvendes som dokumentation for afgiftsrefusionen.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.