Debat: Statens omkostninger til biogas sænkes markant med certifikater

En konfiskation af biogasproducenternes oprindelsescertifikater vil ikke blot øge statens støtteomkostninger, men også gå ud over klima og bæredygtighed, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Jo højere værdi, biogasproducenter kan opnå ved salg af certifikater i markedet, jo mere skal støtten til biogas sænkes. Sådan er reglerne i den såkaldte overkompensationsregulering, der gælder for den eksisterende støtteordning – hvor Energistyrelsen har ansvaret for at vurdere og eventuelt regulere støtten samt at rapportere til EU en gang om året.

For de kommende biogasudbud vil oprindelsescertifikaterne reducere støtteomkostningerne med 25 til 50 procent, vurderer Biogas Danmark.

I lyset af de seneste dages debat om certifikatmarkedet er det derfor vigtigt at understrege, at markedet for biogascertifikater i høj grad medvirker til at sænke statens omkostninger til biogas.

Høj værdi af biogascertifikater
Overkompensationsordningen fungerer, fordi markedet for biogascertifikater er i god balance. Prisen for et biogascertifikat svarer til cirka 10 øre per kWh. Det skal ses i forhold til, at støtten er på 40 øre per kWh.

Efterspørgsel på biogascertifikater i Europa ligger langt over udbuddet. Det er en udvikling, der vil blive yderligere forstærket i de kommende år. Efter at EU i oktober besluttede et nyt 55 procents CO2-reduktionsmål i 2030, er kvoterne steget med 50 procent. I januar nåede CO2-kvoteprisen op over 250 kroner for et ton CO2. Samtidig stiller den tunge transport i Europa om til gas og efterspørger i stigende grad biogas.

Dermed er der udsigt til, at værdien af certifikaterne vil stige yderligere. Det vil igen medvirke til at sænke statens omkostninger til biogas, hvis biogasanlæggene kan fortsætte med at sælge certifikater.

Kædereaktion af negative konsekvenser
Forskere og politikere har i de seneste dage argumenteret for, at staten skal konfiskere certifikaterne i de tilfælde, hvor der udbetales statsstøtte. På biogasområdet vil det medføre en kædereaktion af negative konsekvenser for både investorerne, klimaet og statens økonomi.

Hvis det politisk besluttes, at staten skal konfiskere certifikaterne, vil det medføre betydelige tabte indtægter for biogasanlæggene. Salget af biogascertifikater giver nemlig et betydeligt indtægtsgrundlag for biogasanlæggene.

Derfor udgør salget af certifikater også en væsentlig del af det beslutningsgrundlag, som har været afgørende for, at investorer og andre finansieringskilder har leveret finansiering til en øget biogasproduktion i de senere år. Derfor kan det ikke udelukkes, at en konfiskation af certifikaterne vil føre til ekspropriationssager mod staten.

Herudover vil konfiskationen få den konsekvens, at staten mister muligheden for fremadrettet at sænke støtteomkostningerne i kraft af overkompensationsreguleringen i takt med, at biogasanlæggene afskrives.

Endelig er det sådan, at afgasning af husdyrgødning giver den største klimaeffekt, fordi biogasanlæggene forhindrer udledning af metan fra gødningen. Derfor har certifikater for biogas baseret på husdyrgødning givet den højeste pris i markedet. Hvis biogasanlæggene ikke længere kan sælge disse certifikater, vil motivationen for at afgasse husdyrgødning blive markant mindre – hvilket ikke blot fører til mindre biogasproduktion, men også til et skift i biomassegrundlag. Dermed vil den samlede klimaeffekt af biogasstøtten blive forringet mærkbart.

Mindre klima for pengene i kommende udbud
Det samme gør sig gældende for de kommende udbud, som blev aftalt i Folketinget i 2020.

Biogas Danmarks vurdering er, at biogascertifikaterne vil medvirke til at reducere støtteomkostningerne med 25 til 50 procent i de kommende udbud, da det aktuelle lovforslag på området indeholder et krav om, at værdien af certifikaterne skal modregnes i de kommende støttepriser.

Det må være den rigtige udvikling, at det gradvist bliver forbrugerne og ikke skatteyderne, der betaler for den grønne energi. Oprindelsescertifikaterne på biogasområdet bidrager til denne udvikling, som bedst understøttes ved at øge efterspørgslen via CO2-fortrængningskrav, afgifter eller lignende.

Derfor er det vigtigt, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen holder fast i certifikatmarkedet, og at Folketinget bakker op om regeringens forslag.

Klummen blev bragt i Energy Supply den 20. januar 2021.

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.