Biogas kan levere robust grøn forsyningssikkerhed

Risikoen for, at der snart bliver lukket for den russiske gas, sætter fokus på behovet for biogas som nøglen til en robust og uafhængig grøn energiforsyning i Danmark, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Rusland har varslet en lukning for gasleverancerne til Danmark fra 1. juni, hvis ikke det nye krav om at betale i rubler efterkommes. Situationen sætter en tyk streg under behovet for hurtigt at skabe en robust og uafhængig grøn energiforsyning, der kan sikre både produktion, arbejdspladser og grøn omstilling i Danmark.

Der er rigelige, bæredygtige ressourcer til at dække det danske gasbehov med biogas, og samtidig har biogas den stærke egenskab, at den kan levere grøn energi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Robust ressourcegrundlag for biogasproduktionen
Lad os tage ressourcerne først. I forhold til den nuværende biogasproduktion, så har Danmark ifølge Syddansk Universitet bæredygtige ressourcer til mere end en tredobling af biogasproduktionen. Det er mere end rigeligt til at dække behovet.

De bæredygtige ressourcer strækker sig over madaffald, husdyrgødning, halm og mange forskellige restprodukter fra både industri og landbrug – men det er ikke energiafgrøder, for disse bliver udfaset.

Biogasanlæggene er fleksible og kan modtage mange forskellige typer biomasse på én gang. Derfor er det også helt forkert, når det i debatten fremføres, at biogasanlæggene er afhængige af husdyrgødning.

Husdyrgødning udgør ganske vist 75 procent af inputbiomassen i dag, men den leverer kun en tredjedel af biogassen. Det skyldes, at gylle er tyndt og ikke giver særlig meget biogas. En halvering af svineproduktionen vil eksempelvis reducere biogaspotentialet med kun 5 procent.

Hvis husdyrproduktionen reduceres, må man forvente, at en stor del af foderarealet i stedet vil blive brugt til plantebaseret fødevareproduktion. Det vil give store mængder stængler, skaller og andre restprodukter fra hele den vegetabilske fødekæde, som mennesker ikke kan spise. Og da der er færre dyr, kan det heller ikke anvendes som foder. Hertil kommer de stigende mængder organisk affald fra husholdninger, supermarkeder, restauranter og fødevareindustri.

Derfor vil det eneste rigtige være at omsætte restprodukterne i biogasanlæg, så energiindholdet kan udnyttes, mens næringsstofferne genanvendes som grøn gødning for de kommende afgrøder på markerne.

Det er ekstra genialt at omdanne husdyrgødning i biogasanlæg, da det reducerer metanudledningen fra husdyrgødning markant – og samtidig giver grøn energi, der fortrænger fossile brændstoffer. Men det er en skrøne, at biogasanlæggene skulle være afhængige af husdyrgødning, da der er rigeligt med plantebaserede restprodukter, som halm og græs, der kan erstatte husdyrgødningen.

Biogas er grøn forsyningssikkerhed
Konklusionen er, at der er et stort, varieret og dermed robust ressourcegrundlag for, at vi kan opretholde en høj biogasproduktion, så længe vi ønsker det.

Derfor står biogassen i en position, hvor den kan holde hånden under de virksomheder, der ikke kan undvære gas i deres produktion, og som ikke skal være afhængige af hverken russisk eller fossil gas.

Samtidig kan biogasproduktionen understøtte en energisektor, der er på vej mod en kæmpe udfordring med at levere en stabil forsyning af el og varme baseret på stigende mængder strøm fra sol og vind. Biogas lagres i gasnettet og er markant den billigste vej til at levere back-up for el og varmeproduktion, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Men der er behov for nogle enkle og klare politiske initiativer for at det kan lykkes:

For det første er der behov for, at de allerede besluttede biogaspuljer rykkes frem til anvendelse i 2024-2025. De høje gaspriser gør, at der ikke vil blive udbetalt støtte de første år, så fremrykningen vil give en besparelse.

For det andet bør danske virksomheder få mulighed for at få CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret via gasnettet ligesom deres konkurrenter i Sverige og Tyskland.

Med disse to initiativer vil Danmark være godt på vej mod en robust, uafhængig og grøn energiforsyning.

Klummen blev bragt i Energy Supply den 3. maj 2022.

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, info om arrangementer og viden direkte i indbakken.