Biogas Danmarks velkomstgave til ny klima-, energi- og forsyningsminister: Vi er klar til at øge biogasproduktionen og udfase den russiske gas. Bare kald!

Biogasbranchen byder velkommen til den nye klima-, energi og forsyningsminister Lars Aagaard og melder klar til at levere på regeringens mål om at udbygge biogasproduktionen så hurtigt som muligt.

PRESSEMEDDELELSE – Det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas og med at udfase andre fossile brændsler, skriver regeringen i det nye regeringsgrundlag, der blev offentliggjort i går. Derfor vil regeringen sætte mere fart i den grønne omstilling og udfasningen af russisk gas, herunder øge biogasproduktionen og så vidt muligt fremrykke de aftalte biogasudbud. Biogasbranchen er klar til at levere en massiv indsats for at hjælpe regeringen i mål, lyder budskabet fra Biogas Danmark

– Vi hilser den nye regering velkommen og ønsker tillykke til Lars Aagaard med posten som ny klima-, energi- og forsyningsminister. Der er ingen tvivl om, at ministeren står foran en række store opgaver med både at håndtere energikrisen og sætte mere fart i den grønne omstilling. I biogasbranchen er vi parat til at bidrage med en hurtig udbygning af produktionen af grøn biogas, der på samme tid øger forsyningssikkerheden, fortrænger fossilt brændstof samt leverer store drivhusgasreduktioner i landbruget og betydelige mængder biogen CO2 til Power-to-X brændstoffer, siger Henrik Høegh, formand i Biogas Danmark.

Skab grundlag for udbygning af produktion af ustøttet biogas

Derfor opfordrer Biogas Danmark til, at regeringen skaber grundlag for at udbygge produktionen af ustøttet biogas i de kommende år.

– Der et stort potentiale for vækst i produktion og anvendelse af ustøttet biogas, som kan bidrage med massive drivhusgasreduktioner i energisektoren, industrien, den tunge transport og landbruget. Men det kræver, at der tages fat på at skabe de rette rammevilkår for ustøttet biogas, siger Henrik Høegh.

Han peger på, at der ifølge regeringsgrundlaget skal nedsættes en national energikrisestab, NEKST, der blandt andet skal fremme udrulningen af fjernvarme og hurtigst muligt nedbringe fjernvarmens forbrug af naturgas og erstatte det med vedvarende energi. Fjernvarmen har det akutte problem, at det ikke er tilladt at købe ustøttet biogas leveret gennem gasnettet, da det ikke er muligt at få CO2-afgiftsrefusion for dette.

Biogas når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner

– Biogas har den store styrke, at den kan opbevares i gaslagrene og levere store mængder grøn energi til produktion af el og varme, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Dermed kan danskerne være sikre på altid at have strøm i kontakten og varme i radiatoren. Vi er derfor glade for, at der etableres en national energikrisestab, og vi bidrager gerne med input til, hvilke barrierer der kan ryddes af vejen, siger Henrik Høegh.

Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at virksomheder kan få CO2-afgiftsrefusion, når de køber ustøttet biogas leveret via gasnettet.

Desuden foreslår Biogas Danmark, at CO2-fortrængningskravet til den tunge transport bør øges, og bæredygtighedskravene skærpes, så det kommer på niveau med nabolande som for eksempel Tyskland. Dette vil modvirke, at tyske vognmænd kører over grænsen og tanker diesel i Danmark og derved øger den danske CO2-udledning. Samtidig undgås det, at tyske vognmænd overtager den grønne transport i Danmark ved at tanke afgiftsfritaget flydende dansk biogas i Flensborg.

En klimaafgift på landbruget er skrevet ind i regeringsgrundlaget – og uanset hvordan denne udformes, så bør det sikres, at landmænd, der får afmetaniseret deres husdyrgødning i et biogasanlæg, ikke rammes af klimaafgifter på denne husdyrgødning.

– Med disse tiltag vil en ny regering levere et væsentligt bidrag til, at Danmark hurtigt kommer i mål med de forøgede ambitioner om at gøre Danmark til et klimaforegangsland via markedsmæssige tiltag uden øgede støtteomkostninger for staten. Det vil sikre, at vi får en hurtigere grøn omstilling, der samtidig giver mest klimaindsats for pengene, fastslår Henrik Høegh.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.