Biogas Danmark: Vigtigt budskab fra SF om, at nedsættelse af gasafgift kan lempe presset på gasforbrugerne

Borgere med gasfyr er dobbelt ramt af både el- og gaspriser. Derfor er der sund fornuft i SF’s forslag om at nedsætte afgiften på gassen, der nu består af 30 procent biogas, lyder budskabet fra Biogas Danmarks formand, Henrik Høegh.

PRESSEMEDDELELSE – Det er rigtigt set af SF at foreslå at nedsætte gasafgiften i denne fyringssæson. De næsten 400.000 husstande med gasfyr er ramt mere end dobbelt så hårdt, fordi de bruger mere gas end el og derfor ender med markant højere energiregninger end resten af danskerne, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

– Gaspriserne er i forvejen så høje, at en nedsættelse af afgiften vil tage toppen af gasregningerne, men priserne vil stadig være så høje, at forbrugerne har de samme kraftige incitamenter til at spare på gassen, siger Henrik Høegh fra Biogas Danmark.

Han tilføjer, at klimaaftrykket af det danske gasforbrug er faldende, fordi andelen af biogas i gasnettet stiger kraftigt.

– De danske biogasanlæg producerer alt hvad de kan, og der er kommet flere nye biogasanlæg til i løbet af i år. Det betyder, at den danske produktion af grøn biogas nu dækker 30 procent af gasforbruget i Danmark. Dermed er klimaaftrykket af det danske gasforbrug på samme niveau som elforbruget, forklarer Henrik Høegh.

Biogasproduktionen er primært baseret på madaffald, husdyrgødning, halm og restprodukter fra landbrug og fødevareindustri.

Fakta

Klimaaftrykket af det danske gas- og elforbrug vist som gennemsnittet for de foregående 12 måneder. I august og 12 måneder tilbage har der gennemsnitligt været en CO2-udledning på 145 gram CO2 per kWh fra både el- og gasforbruget. Det faldende klimaaftryk af gasforbruget skyldes en kombination af en stigende biogasproduktion og et faldende gasforbrug. Klimaaftrykket for elforbruget er beregnet og oplyst af Energinet, mens Biogas Danmark har beregnet klimaaftrykket i gasforbruget baseret på data for gassystemet oplyst af Energinet.

Kontaktperson

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.